Testtartás a liturgiában


Állunk a Kezdőénektől az első Könyörgés végéig,
Ülünk az Olvasmány, a Válaszos zsoltár és a Szentlecke alatt,
Állunk az Alleluja – nagyböjtben az Evangélium előtti vers – éneklésétől az Evangélium végéig,
Ülünk a homília alatt,
Állunk a Hitvallás és Egyetemes könyörgések alatt,
Ülünk a felajánlás alatt,
Állunk a Felajánló könyörgés előtti „Imádkozzatok testvéreim” felszólítástól a „Szent vagy, …” végéig,
Térdelünk az Eucharisztikus Ima alatt, az „Őáltala, Ővele és Őbenne…” végéig,
Állunk az  „Őáltala, Ővele és Őbenne…” végétől a béke átadása válaszáig,
Térdelünk a békeköszöntés után az „Isten Báránya, …” alatt az áldozás előtti „Uram nem vagyok méltó, …” ima végéig,
Ülünk vagy térdelünk (tetszés szerint) az áldoztatás alatt, illetve amikor áldozás után szent csendet tartanak
Állunk az áldozási könyörgés és az áldás alatt,
Ülünk a hirdetés alatt,
Állunk kivonuláskor.

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI