Esti imádságok


Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Lelkiismeretvizsgálat és bűnbánat

Bánatima
Istenem, Uram!
Sokat vétkeztem, és megérdemeltem igazságos büntetésedet.
Légy kegyelmes nekem, bűnösnek!
Isten, Fiad értem halt meg a kereszten,
s én hálátlansággal fizettem szeretetedért.
Teljes szívemből bánom ezt.
Te, jóságos mennyei Atyám, Te végtelenül jó vagy,
én pedig vétkeimmel megszomorítottalak és megharagítottalak.
Bánom egész lelkemből és megfogadom,
hogy megjavulok, és többé nem vétkezem.
Segíts kegyelmeddel! Ámen.

Esti ima

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át,
úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
mossa meg kegyesen
szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
gondviselő szemed!
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet!

Szűz Anyám és őrangyalom,
legyetek énvelem,
ha ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Az Úr imája
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

Az angyali üdvözlet
Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja!
Imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Látogasd meg
Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot,
és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle!
Szent angyalaid lakjanak benne,
akik minket békében őriznek;
és áldásod legyen rajtunk mindig.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Szent Család oltalma
Jézus, Mária, József!
Nektek ajánlom szívemet és lelkemet.
Jézus, Mária, József!
Álljatok mellettem végső küzdelmemben!
Jézus, Mária, József!
Veletek békében költözzék el lelkem. Ámen.

Az őrangyalhoz
Őrangyalom, szívből kérlek,
bűntől, bajtól őrizz engem!
Életemben légy vezérem!
Halálomkor állj mellettem! Ámen.

Az elhunytakért
Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI