A Szentlélekhez

Aranyszájú Szent János imája

Szent XXIII. János pápa imája

Alcantarai Szent Péter imája

Boldog Columba Marmion imája

XII. Piusz pápa: Maradj Velem

Aranyszájú Szent János imája
Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy,
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje
és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent XXIII. János pápa imája
Ó Vigasztaló Szentlélek,
tökéletesítsd bennünk
a Jézus által megkezdett művet,
tégy minket erőssé,
imádkozz velünk az egész világért!

Add, hogy jobban kihasználjuk az időt
a benső élet elmélyítésére,
adj lendületet apostoli tevékenységünknek,
hadd érjünk el vele minden,
Krisztus vére által megváltott
népet és embert,
az Ő örökségét.

Törd le bennünk a természetes nagyravágyást,
emelj fel a szent alázat régióiba,
töltsön el minket az igazi istenfélelem
és a nagylelkű bátorság.
Semmi földi kötelék
ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését!
Önző érdekek vagy lomhaság
ne hallgattassák el bennünk
az igazság követelményeit,
semmiféle számítgatás,
apró önzés ne csökkentse
a szeretet mérhetetlen területeit.

Legyen bennünk minden nagy:
az igazság keresése és tisztelete,
az áldozatkészség,
egészen a kereszt és a halál vállalásáig;
s végül legyen bennünk minden úgy,
amint azt a Fiú Atyjához intézett utolsó imájában kérte –
úgy áradjon ki ránk,
az Egyházra, intézményeire,
minden egyes hívőre és népre
a Szeretet Lelke,
amint azt az Atya és a Fiú akarták. Ámen.

Alcantarai Szent Péter imája
Jöjj el, Szentlélek Úristen,
áraszd ránk világosságod tüzét és fényét!
Jöjj el, szegények atyja, oszd ki ajándékaid!

Jöjj, szívek világossága,
legdrágább vigasztaló,
lelkünk kedves vendége!
Te vagy munkánkban megnyugvásunk,
lelki harcunkban felüdülésünk,
szomorúságunkban vigasztalásunk.

Csodálatos fényesség, tölts el minket,
járj át minket, akik hiszünk benned,
egészen lelkünk mélyéig! Ámen.

Boldog Columba Marmion imája
Ó, végtelen Szeretet,
aki az Atyától és a Fiútól származol,
add meg nekem
az istengyermekség szellemét,
taníts meg arra, hogyan kell mindig
Isten gyermekéhez méltóan cselekednem!

Maradj bennem!
Add, hogy én is mindig benned maradjak,
és úgy szerethesselek,
ahogyan te szeretsz engem!

Nálad nélkül semmi vagyok.
Magamtól semmire sem megyek.
De egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel,
hogy általad az Atyával és a Fiúval
mindig egyesüljek! Ámen.

XII. Piusz pápa: Maradj Velem
Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá!
Jöjj, és maradj velem mindenkor!
Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt,
hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel,
minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki.
Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit.
Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon!
Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat! Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI