Kezdetek

Már 1264-ben említés történik egy templomról. Maga a plébániai szerepel a pápai tizedjegyzékben „Karul” név alatt 1333-ban. Ez a templom a török dúlások idején elpusztult. A helyében új templom épült a „Mindenszentek” tiszteletére felszentelve.
Károlyi Mihály a templomot 1545-ben átadta a protestánsoknak.

Plébánosok 1333–tól:
1333-ban Pál nevű papja fizetett 6 garast (pápai tizedjegyzék).
1340-ben István Nagykároly papja.
1414-ben Nagykárolyban plébános és segédlelkész működött. Nevek nincsenek megjelölve.
1510-ben Nagykároly plébánosa egy Péter nevű pap.
1511-ben a Károlyi családból két pap működött. István, Károlyi András fia, gyulafehérvári kanonok, és Mihály, beregi plébános. Már Károlyi Mihály misézett a vár kápolnájában, de az ottani papok nevét nem tudjuk.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI