Dr. Erdő Péter bíboros beszél az Apostoli hitvallásról

A beszélgetés a Mária Rádióban hangzott el


HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

 


És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban…

 


…aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától…

 


…szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették…

 


Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül… (1. rész)

 


Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül… (2. rész)

 


…fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján…

 


…onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 


Hiszek Szentlélekben.

 


Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat…

 


…a szentek közösségét…

 


…a bűnök bocsánatát…

 


…a test feltámadását és az örök életet.

 

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI