Svábok betelepítése

1712-ben a svábokkal jött egy pap, akiről Károlyi Sándor ezt írja: „Kaplonyban vagyon invesztitúrája, de el lehetne azt fordítani akárhova.” Valószínűleg Nagykárolyban maradt.
1721-ben szerepel Mulsz Jakab nagykárolyi és csanálosi plébános. Lehet, hogy ugyanarról a papról van szó, akinek a nevét az 1712-es sváb jövevények listáján nem közlik. Hogy meddig működött Nagykárolyban és Csanáloson, nem tudni.
1723-tól a kaplonyi ferencesek látják el Nagykárolyt.
1727-től a piarista atyák vannak jelen. Általában mindig a házfőnök volt a plébános.

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax:+40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI