Házasság

A házasság egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége, melyet Krisztus szentségi rangra emelt.

Amennyiben valaki a mi templomunkban szeretne házasságot kötni, szüksége van a következőkre:
jelezzék időben házasságkötési szándékukat. Amennyiben egy nap több házasságkötés van, az időpontok megválasztásánál azok részesülnek előnyben, akik a házasságkötés óráját hamarabb jelzik.
– a szükséges iratokat hozzák el a plébániai hivatalba. Akit nem a mi templomunkban kereszteltek, hozzon
keresztelési igazolást, amelyen szerepeljen a szabadaállapotusága is. Amennyiben a házasulandő felek egyike sem tartozik plébániánkhoz, akkor egyik fél illetékes plébánosától elbocsátót – vegyesvallású házasság esetében a római katolikus féltől.
– akik külföldről jönnek haza – olyan országokból, ahol lehetséges állami hivatal előtt az egyházból való kilépés – hozzanak magukkal
igazolást, hogy a Katolikus Egyház tagjai.

● Minden jegyespárnak biztosítunk jegyesoktatást. Ezen kívül házasságkötés előtt mintegy tíz nappal van egy a házasságkötés szertartására felkészítő találkozó, melyet rendszerint az eskető pap tart meg.
● Minden jegyespárt, akik közül legalább az egyik fél a mi plébániánk tagja, háromszor hirdetünk. Azon jegyeseket, akik közül egyikfél sem tartozik plébániánkhoz, egyszer hirdetjük.
● Lehetséges, hogy az egyházi szertartás előtt a  templomban legyen a polgári házasságkötés is. Ezt viszont velünk is és a Polgármesteri Hivatallal is egyeztetni kell.
● A házasságkötés díja minden egyes esetben megegyezik a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében érvényes díjjal. Amennyiben viszont a felek egyike sem plébániánk tagja és minket kérnek esketni, akkor az aktuális díj kétszeresét számoljuk.

A házasság szentségéről szóló egyházjogi tanítást lásd itt.

A plébániai házasságkötési bejelentőhöz a következő adatokra van szükségünk:
 

A házasság szentségéről a következőket tanítja az Egyházi Törvénykönyv:
1055. kán. – 1. §.
A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.
– 2. §. Ezért megkereszteltek között nem állhat fenn érvényes házassági szerződés anélkül, hogy ugyanakkor ne lenne szentség is.

1060. kán. – A házasságot jogkedvezmény illeti meg, ennélfogva kétely esetén a házasság érvényessége mellett kell állást foglalni, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik.

1065. kán. – 1. §. Azok a katolikusok, akik még nem részesültek a bérmálás szentségében, mielőtt házasságra engednék őket,
bérmálkozzanak meg, ha ez nagyobb kellemetlenség nélkül megtörténhet.
– 2. §. Hogy a házasság szentségét gyümölcsözően vegyék fel, nagyon ajánlatos, hogy
a jegyesek gyónjanak meg és járuljanak a szentáldozáshoz.

1066. kán. – Mielőtt házasságkötésre kerül a sor, be kell bizonyosodnia annak, hogy az érvényes és megengedett házasságkötésnek semmi nem áll útjában.

1110. kán. – A személyi ordinárius és plébános hivatalánál fogva csakis azoknak a házasságánál működik közre érvényesen, akik közül legalább az egyik illetékességének határain beül az ő alárendeltje.

1115. kán. – A házasságot azon a plébánián kell kötni, ahol az egyik fél lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkezik, vagy ahol már egy hónapja tartózkodik, vagy ha lakóhelynélküliekről van szó, azon a plébánián, ahol éppen tartózkodnak. A saját ordinárius vagy saját plébános engedélyével más helyen is megköthető a házasság.

1120. kán. – A püspöki konferencia kidolgozhatja a házasságkötés saját rítusát, amelyet a Szentszékkel felül kell vizsgáltatni, és amely megfelel az egyes vidékek és népek keresztény szellemhez alkalmazott szokásainak, meg kell azonban tartani azt a törvényt, hogy a házasságnál jelenlevő közreműködő kivegye és elfogadja a felek beleegyezés-nyilvánítását.

1122. kán. – 1. §. A házasság megkötését azokba a keresztelési anyakönyvekbe is be kell jegyezni, amelyekbe a felek megkeresztelését beírták.
– 2. §. Ha a házasfél nem azon a plébánián kötött házasságot, amelyen megkeresztelték, a házasságkötés helyének plébánosa mielőbb értesítse a házasságkötésről a keresztelés helyének plébánosát.

1123. kán. – Valahányszor a házasságot külső fórum számára érvényesítik, vagy semmisnek nyilvánítják, vagy másként, mint halál útján törvényesen feloldást nyer, értesíteni kell a házasságkötés helyének plébánosát, hogy ezt a házassági és keresztelési anyakönyvbe szabályosan bejegyezzék.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI