Irgalmasság az Ószövetségben

A Káldi-Neovulgata fordítása alapján.

Isten egész kinyilatkoztatása az Ő irgalmáról szól. Ezért nehéz a Szentírásból külön kiválasztani részeket Isten irgalmasságáról . Mégis közreadunk rövidebb idézeteket, ill. hosszabb gondolatokat, hogy ösztönözzék az Isten irgalmasságáról való elmélkedésünket.

Rövid idézetek

Hosszabb gondolatok

Rövid idézetek

5
Uram, te jóságos vagy és szelíd,
nagy irgalmú mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak. (86. Zsolt 5)

15
Uram, te könyörületes és irgalmas Isten vagy,
türelmes, nagy irgalmú és igaz. (86. Zsolt 15)

5Irgalmas az Úr és igaz,
megkönyörül a mi Istenünk. (116. Zsolt 5)

22
az Úr kegyelme, hogy nem vesztünk el,
mert nem fogyott el irgalma:
23megújul minden reggel. (Siralm 3,22-23a)

23Mert amekkora az ő nagysága,
akkora az ő irgalma is! (Sir 2,23)

13Az ember csak atyjafiához irgalmas,
de az Úr irgalma mindenkit átölel.
Rendreutasít, fenyít és oktat,
aztán hazavezet, mint pásztor a nyáját. (Sir 18,13)

10
Sok csapás éri a bűnöst,
ám az Úrban remélőt irgalom övezi. (32. Zsolt 10)

8Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat,
és szabadításodat add meg nekünk. (…)
13
tiéd, Uram, az irgalom;
és te megfizetsz kinek-kinek cselekedetei szerint. (62. Zsolt 8.13)

11Az irgalom és az igazság egymásra lelnek,
csókot vált az igazságosság és a béke. (85. Zsolt 13)

Hosszabb gondolatok

1ALLELUJA! Magasztaljátok az Urat, mert jó,
mert irgalma örökkévaló!
2Mondja hát Izrael, hogy jó,
hogy irgalma örökkévaló!
3Mondja hát Áron háza,
hogy irgalma örökkévaló!
4Mondják hát, akik félik az Urat,
hogy irgalma örökkévaló! (118. Zsolt 1-4)

6Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről,
és irgalmadról, hisz azok öröktől valók!
7Ifjúkorom bűneire s botlásaira ne gondolj vissza;
irgalmad szerint emlékezzél meg rólam,
hiszen te jó vagy, én Uram!
8Édes az Úr és igazságos,
ezért útbaigazítja a vétkeseket.
9Végzésével vezérli az alázatosakat,
megtanítja útjaira a szelídeket.
10Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt,
akik szövetségét és törvényeit megtartják. (25. Zsolt 6-10)

 1ALLELUJA!
Áldjátok az Urat, mert jó,
mert irgalma örökkévaló!
2Áldjátok az istenek Istenét,
mert irgalma örökkévaló!
3Áldjátok az urak Urát,
mert irgalma örökkévaló!
4Őt, aki nagy csodákat művel egymaga,
mert irgalma örökkévaló!
5Aki az egeket bölcsen alkotta,
mert irgalma örökkévaló!
6Aki szétterítette a földet a vizeken,
mert irgalma örökkévaló!
7Aki a nagy világítókat alkotta,
mert irgalma örökkévaló!
8A napot, hogy uralkodjék a nappalon,
mert irgalma örökkévaló!
9A holdat és a csillagokat,
hogy uralkodjanak az éjszakán,
mert irgalma örökkévaló!
10Aki megverte elsőszülöttjeiben Egyiptomot,
mert irgalma örökkévaló!
11És kivezette közülük Izraelt,
mert irgalma örökkévaló!
12Hatalmas kézzel és felemelt karral,
mert irgalma örökkévaló!
13Aki kettéhasította a Vörös-tengert,
mert irgalma örökkévaló!
14S átvitte Izraelt a közepén,
mert irgalma örökkévaló!
15De a Vörös-tengerbe vetette a fáraót és seregét,
mert irgalma örökkévaló!
16Aki a pusztában vezérelte népét,
mert irgalma örökkévaló!
17Aki megvert nagy királyokat,
mert irgalma örökkévaló!
18És megölt hatalmas királyokat,
mert irgalma örökkévaló!
19Szehont, az amoriták királyát,
mert irgalma örökkévaló!
20Ógot, Básán királyát,
mert irgalma örökkévaló!
21S odaadta örökségül földjüket,
mert irgalma örökkévaló!
22Örökségül szolgájának, Izraelnek,
mert irgalma örökkévaló!
23Aki megemlékezett rólunk megaláztatásunkban,
mert irgalma örökkévaló!
24És megszabadított minket ellenségeinktől,
mert irgalma örökkévaló!
25Aki eledelt ad minden testnek,
mert irgalma örökkévaló!
26Áldjátok az ég Istenét,
mert irgalma örökkévaló! (136. Zsolt)
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI