Az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásáért

1. Éhezőknek ételt adni
2. Szomjazóknak italt adni
3. Szegényeket ruházni
4. Utasoknak szállást adni
5. Betegeket látogatni
6. Börtönben levőket látogatni
7. Halottakat eltemetni

Az irgalmasság lelki cselekedeteinek gyakorlásáért

1. Bűnösöket meginteni
2. Tudatlanokat tanítani
3. Kételkedőknek jó tanácsot adni
4. Szomorúakat vigasztalni
5. Bántalmakat békével tűrni
6. Ellenünk vétkezőknek megbocsátani
7. Élőkért és holtakért imádkozni

Az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásáért

1. Éhezőknek ételt adni
Istenünk, te jóságos vagy minden teremtményedhez,
és mindenkinek gondját viseled.
Adj nekünk tevékeny szeretetet éhező embertársaink iránt,
hogy megszűnjék éhségük,
és szabad szívvel, gond nélkül szolgáljanak neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

2. Szomjazóknak italt adni
Istenünk, akiben élünk, mozgunk és vagyunk,
adj alkalmas esőt nekünk.
Erősíts meg minket segítségeddel,
hogy ideigtartó jótéteményeidet elnyerve
még nagyobb bizalommal vágyakozzunk az örökkévalókra.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

3. Szegényeket ruházni
Gyullaszd fel szívünket szereteted Szentlelkével,
Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk,
ami neked kedves és hozzád méltó,
és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

4. Utasoknak szállást adni
Urunk, Istenünk,
teelőtted senki sem idegen,
a te segítségedtől senki sincs távol.
Kérünk, tekints kegyesen a menekültekre és a száműzöttekre,
a hontalanokra és a családjuktól elszakadt gyermekekre.
Add, hogy visszatérhessenek hazájukba,
mi pedig jó szívvel legyünk az ínségesekhez és a hontalanokhoz.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

5. Betegeket látogatni
Urunk, Istenünk,
egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,
hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.
Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket
betegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.
Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör,
érezzék át, hogy azok közé tartoznak,
akiket az Evangélium boldognak hirdet,
és tudják meg, hogy együtt szenvednek
a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

6. Börtönben levőket látogatni
Mindenható és irgalmas Istenünk,
aki egyedül ismered a szívek titkait:
ismered az igazat, és meg tudsz kegyelmezni a bűnösöknek.
Kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket,
melyeket börtönben sínylődő gyermekeidért intézünk hozzád.
Add, hogy elesettségükben emelje fel őket
a türelem és a remény;
és mielőbb bántatlanul visszatérjenek övéikhez.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

7. Halottakat eltemetni
Urunk, Jézus Krisztus,
te három napon át sírban nyugodtál,
és ezzel megszentelted híveid sírját.
Ezért a sírbatétel számunkra nemcsak a test temetése,
hanem növeli bennünk a feltámadás reményét is.
Kérünk, add, hogy N. testvérünk,
békességben nyugodjék mindaddig,
amíg majd életre kelted a feltámadás napján,
mert te vagy Urunk a feltámadás és az élet.
Engedd, hogy a mennyei örök világosságot
a Te tündöklő arcodon lássa meg!
Aki élsz és uralkodol, mindörökkön–örökké. Ámen.

Az irgalmasság lelki cselekedeteinek gyakorlásáért

1. Bűnösöket meginteni
Urunk, Istenünk,
könyörülj népeden és oldozd fel minden bűnétől,
hogy a büntetést, amelyre bűneinkkel rászolgáltunk,
irgalmad tartsa távol tőlünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

2. Tudatlanokat tanítani
Kérünk, Istenünk, áraszd szívünkbe
az értelem, az igazság és a békesség lelkét,
hogy egész szívvel felfogjuk, ami kedves neked,
és azt megismerve, közös akarattal tettekre váltsuk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

3. Kételkedőknek jó tanácsot adni
Istenünk, fáradságban erősségünk,
bajainkban menedékünk, sírásunkban vigaszunk!
Könyörülj népeden,
hogy a megérdemelt csapásoktól jobbá legyünk,
és irgalmadból végül is új életre keljünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

4. Szomorúakat vigasztalni
Mindenható, örök Isten, szomorúak vigasztalója,
bajbajutottak erőssége:
jusson el hozzád könyörgésünk,
amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk:
érezzük mindnyájan boldog örömmel,
hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

5. Bántalmakat békével tűrni
Megbocsátást és kiengesztelést adó Istenünk,
te az üdvösség áldott napjait készítetted az emberek számára,
hogy mindenki elismerjen téged Teremtőnek és Atyának.
Segíts minket,
hogy készségesen befogadjuk a békességre hívó szavadat,
és szolgáljunk akaratodnak,
amellyel mindent meg akarsz újítani Krisztusban.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

6. Ellenünk vétkezőknek megbocsátani
Istenünk, te a szeretet parancsával azt akartad,
hogy bántalmazóinkat is őszintén szeressük.
Add úgy követnünk új parancsodat,
hogy a rosszért jóval fizessünk,
és törekedjünk egymás terhét hordozni.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

7. Élőkért és holtakért imádkozni
Mindenható, örök Isten,
élők és holtak Ura!
Irgalmas jóságodban te azt akarod,
hogy minden ember üdvözüljön.
Hozzád könyörgünk most mindazokért,
akik még a földön élnek,
és azokért is, akik már a másvilágra jutottak.
Add meg nekik bűneik bocsánatát
és az örök boldogságot!
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI