Kalazanci Szent József

A nagykárolyi piarista templom monumentális főoltárképe a piarista rend és az első piarista ingyenes népiskola alapítóját, a Szűzanya előtt hódoló Kalazanci Szent Józsefet ábrázolja, rajta a szent ikonográfiájának egyik legelterjedtebb, oltárképeken, fogadalmi képeken, metszeteken gyakran előforduló kompozíciója jelenik meg. A rendalapító a kompozíció tengelyében, gyermekek társaságában, fekete szerzetesi ruhában látható, jobb karjával a felhők között megjelenő Istenanyára mutat, míg balját a mellette álló, kezeit imára kulcsoló kisfiú vállán pihenteti. A kisfiútól balra egy felnőtt férfi jelenik meg jellegzetes, mellén zsinórral díszített, kék színű nemesi ruhában, nyakában szalagra fűzött katonai érdemrenddel, kezében széthajtott papírtekerccsel. alig észrevehető két másik rendtag alakja, egyikük áhítattal figyeli a rendalapító tanítását, a másik pedig a kép hátterében, a nézőnek hátat fordítva olvas. Fölöttük a felhőkön ülő Szűzanya, mellette pedig egy kitárt karú angyal alakja jelenik meg.

A nyitrai, pozsonyszentgyörgyi, debreceni, máramarosszigeti, kolozsvári piarista templomban található oltárképek szintén ehhez az ikonográfiai típushoz sorolhatóak, akárcsak a trencsényi és kecskeméti piarista templom oltárai, ahol Kalazancius mellett feltűnnek a donátorok, azaz Koháry István, illetve a kiskorú II. József portréi is.

A nagykárolyi főoltárkép minden bizonnyal szintén votívképként értelmezhető. Ennek a feltételezésnek nem csak az ad alapot, hogy maga a templom is fogadalmi templomként épült, hanem erről árulkodnak az oltárképen megjelenő különböző részletek is, melyek alapján a nemesi viseletbe öltözött felnőtt férfi alakjában a megrendelő, gróf Károlyi Antal portréját, a Kalazancius mellett aranyló ruhában, vállán piros színű köpennyel ábrázolt kisfiúban pedig az oltár készítésekor körülbelül tízéves Károlyi Józsefet sejthetjük. A jelentéstöbbletet nem csak a kompozíció hangsúlyozza, hanem az erőteljes (főleg piros, kék és aranysárga) színhasználat, a fénnyel történő kiemelés, illetve az előtérben, a jobb alsó sarokban a képből kinéző férfi is, aki kezének mozdulatával hívja fel a figyelmet a jelenet fontosságára.

Dr. Bara Júlia
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI