Páduai Szent Antal

A festmény felújításának képes beszámolója

A festmény a Nagykárolyi Kalazanci Szent József templom egyik mellék oltárának a képe. A kép címe Páduai Szent Antal, készítési éve 1778, szerzője Johann Ignaz Cimbal (aláírása és az évszám a kép alján látható). Leltári száma k. 166 (154), mérete 330 x 190 cm.
Ezt a festményt, ahogyan az előzőt is (Nepomuki Szent János) korábban már restaurálták, ennek nyoma főleg alapos szemrevételezés után vált nyilvánvalóvá. Időközben előkerült egy feljegyzés mely a templom oltárképeinek megtisztítását említi meg 1926-ban, ennek kapcsán Újházy S. rajztanár, Kobelik szobrász, valamint Weber festő nevei szerepelnek.

Életrajza

Szent Antal 1190-ben született Lisszabonban. 15 évesen lépett be az Ágostonrendi Szent Vince kolostorba, ahol szentírástudománnyal és ókeresztény irodalommal foglalkozott. 1220-ban belép a ferencesekhez és hittérítőnek indul Marokkóba, útján azonban megbetegszik. Assisi Szent Ferenccel való találkozása után elvonultan remete életet él, imádságban és vezeklésben. Egy alkalommal váratlanul prédikálnia kellett, minek következtében megismerték kiváló szónoki adottságait, magával ragadó karizmatikus kisugárzását, ettől kezdve a rend prédikálni küldte. Bolognában neki tulajdonítható a ferences teológia oktatás alapja. 1230-ba Padovába érkezik, ahol az egész lakosságot megtérítette. Élete végén sokat betegeskedik, de így is végig prédikál, majd 1231-ben Arcella kolostorában hal meg, ahonnan Padovába viszik és temetik el a ferences templomban. 1232. május 30-án IX. Gergely pápa szentté avatta. Ünnepe június 13-án van.

Tisztelete


A hagyomány szerint Szent Antal keddi napon született és halt meg, valamint a kedvenc napja is ez volt, ezért a legtöbb áldását is ezen a napon adja, ezért szoktak hozzá legtöbbször keddi napon imádkozni.
Szent Antal tisztelete a barokk kortól kezdődően megerősödik, templomokat, kápolnákat, oltárokat építenek tiszteletére, világszerte. A magyar nemesek közül az Esterházy család, Grassalkovics Antal és az Erdődy grófok fordultak leginkább Szent Antal felé. A XVIII. század végén már általánossá vált a szent tisztelete, így a nevéhez több szokás is köthető, mint a Szent Antal napi gyermek megáldása és liliomszentelés, vagy a gyermekek liliomos körmenete is.
Világszerte a katolikus templomok egyik legkedveltebb szentje. Kevés az a hely, ahol ne láthatnánk viszont festményen vagy szobor alakjában. Ezt tapasztalhatjuk az egyházmegyénk területén is, ahol Szent Antal nevét viseli egy szatmárnémeti, valamint a kaplonyi plébánia is. Templomainkban hét a szentet ábrázoló festmény található, melyek közül a legrégebbi Kaplonyban és a két legszebb Nagykárolyban, valamint Máramarosszigeten látható. Ezen kívül az egyházmegye területén 60 Szent Antal szobor díszíti templomainkat.

Ábrázolása

Általában fiatal ferences szerzetesként ábrázolják, kezében liliommal, vagy kereszttel, a karján ülő kis Jézussal. Ez az ábrázolásmód egy XV. században elterjedt legendára vezethető vissza, mely szerint Szent Antalnak a Szentírás olvasása közben megjelent a gyermek Jézus. Ezt a jelenetet több festő is felhasználta műveiben.
A Kalazanci Szent József templom oltárképén is ezt a jelenetet ábrázolta Cimbal mester. A kép egy többalakos kompozíció mely két részre osztható, középpontjában azonban a gyermek Jézus álló alakja látható. A kép alsó felében, a földi szférában Szent Antal térdepel egy pulpitus előtt, amin egy nyitott könyv lapjain a kis Jézus áll. Amíg a gyermek Jézus jobb keze a szent fején pihen addig Szent Antal a gyermek bal kezét csókolja. A kép bal alsó sarkában egy lépcsőn ülő angyalka bal kezével könyvet-, jobbjában pedig egy szál liliomot tart, mely a tisztaság jelképe, de egyben a szent attribútuma is. A kép felső bal felében, az égi szférában, felhők között, angyalokkal körülvéve a stigmatizáció jeleit viselő Assisi Szent Ferenc alakja látható.

Puskás Éva – restaurátor

Hálás köszönet illeti a szatmári restaurátorokat Sulyok Lászlót és Puskás Évát a festmény felújításáért, Czumbil István tanár urat, egyháztanácsosunkat a keret aranyozásáért, Kaltenbacher Pál és Rolland kaplonyi mestereket a festmény levételéért és feltételéért, Méhi József vállalkozót a festmény szállításáért, és azt a családot, aki a festmény felújításának költéségét teljesen átvállalta.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI