Bemutatkozás


EGELI FERENC

plébános, főesperes

* Mezőfény, 1972. január 8.

Papszentelés: Szatmárnémeti, 1996. június 23.

Papi múködésének helyszínei és munkakörei:

Püspöki titkár:
1996-1999 Szatmári Római Katolikus Püspökség
Segédlelkész:
1996-1999 Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia
Plébános:
1999-2001 Kisdengeleg
Spirituális és hittanár:
1999-2001 Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum
Prefektus és tanár
2001-2008 Gyulafehérvári Papnevelő Intézet
Spirituális és hittanár
2008-2011  Szatmári Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont
Püspöki titkár:
2011-2016 Szatmári Római Katolikus Püspökség
Plébános:
2016-2022 Kökényesd
2022- Nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébánia
Nagykárolyi főesperes:
2022- Nagykárolyi főesperes

GARCIA FERNANDEZ DANIEL

segédlelkész

* Madrid, 1987. december 3.

Papszentelés: Szatmárnémeti, 2020. július 4.

Segédlelkész:

2020-2021 Szatmárnémeti Székesegyház

2021- Nagykárolyi Kalazanci Szent József


Vachter Kinga

plébániai titkárnő

plebania@kalazanci.ro

Akkerman Judit

főesperességi titkárnő

foesperesseg@kalazanci.ro


Récsei József

kántor

Jónucz Alfonz

karnagy


Horila Mária

sekrestyés

Fleisz Erika

szakácsnő

Egyháztanács

Felső sor balról jobbra: Pap-Czier Levente, Kocsis Levente, Lieb Walter, Lebedi István, Pócsi József
Középső sor balról jobbra:
Récsei József kántor, Czumbil István, Poósz Ferenc főgondnok, Tóth Zoltán, Marian Ervin
Alsó sor balról jobbra:
Giurgiu Christian, Vachter Kinga plébániai titkárnő, Ilyés Csaba főesperes-plébános, Schnell Enikő, Czier Szabolcs, Szolnoki Gábor

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI