Bemutatkozás


ANTKU ISTVÁN

plébános, főesperes

* Szatmárnémeti, 1982. január 27.

Papszentelés: Szatmárnémeti, 2010. július 3.

Segédlelkész:

2010-2013 Máramarossziget, Borromeo Szent Károly

Plébános:

2013-2020 Mikola

2020-2023 Sárközújlak

2023- Nagykárolyi Kalazanci Szent József

Főesperes:

2023- Nagykárolyi főesperes

PABLO PEREZ GUTIERREZ

segédlelkész

* Barcelona, 1993. augusztus 19.

Papszentelés: Szatmárnémeti, 2022. július 2.

Segédlelkész:

2022-2023 Szatmárnémeti Székesegyház

2023- Nagykárolyi Kalazanci Szent József


Vachter Kinga

plébániai titkárnő

plebania@kalazanci.ro

Akkerman Judit

főesperességi titkárnő

foesperesseg@kalazanci.ro


Récsei József

kántor

Jónucz Alfonz

karnagy


Horila Mária

sekrestyés

Fleisz Erika

szakácsnő

Egyháztanács

Felső sor balról jobbra: Pap-Czier Levente, Kocsis Levente, Lieb Walter, Lebedi István, Pócsi József
Középső sor balról jobbra:
Récsei József kántor, Czumbil István, Poósz Ferenc főgondnok, Tóth Zoltán, Marian Ervin
Alsó sor balról jobbra:
Giurgiu Christian, Vachter Kinga plébániai titkárnő, Ilyés Csaba főesperes-plébános, Schnell Enikő, Czier Szabolcs, Szolnoki Gábor

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI