Egyházközségünk eseményei időrendi sorrendben

Év Esemény
1264 Említés történik egy templomról Nagykárolyban.
1333 A plébánia „Karul” név alatt szerepel a pápai tizedjegyzékben. Pál nevű papja 6 garast fizetett.
1387 A „Mindenszentek” tiszteletére szentelt templom első írásos említése.
1414 Nagykárolyban plébános és segédlelkész működött. Nevek nincsenek megjelölve.
1545 Károlyi Mihály átadja a templomot a protestánsoknak.
1712 Gróf Károlyi Sándor katolikus sváb telepeseket költöztet Nagykárolyba és a környező falvakba.
1723 Gróf Károlyi Sándor a katolikus lakosság használatába helyezte a Mindenszentek templomát.
1724 Letették a piarista rendház alapkövét. (1724. április 27.)
1725 Gróf Károlyi Sándor megfogalmazta a piarista rend Nagykárolyban történő letelepítési szándékát. (1725. július 29.) 
1727 Megérkeztek az első piarista szerzetesek Nagykárolyba. (1727. október 17.)
1769 A mai templom alapkövének elhelyezése (1769. május 11.)
1778 Gróf Eszterházy Károly egri püspök felszentelte a templomot. (1778. augusztus 2.)
1779 A felszentelt templomban rendszeresen tartanak szentmisét. (1779. november 1.)
1788 A Mindenszentek templomának lebontása.
1834 Az ún. érmelléki földrengés károkat okoz a templomban. A templom tornya megsérül.
1857-1860 A károk kijavítása. Gróf Károlyi György a felújítási munkálatokkal Ybl Miklós pesti építészt bízta meg.
1889 Nonn Gyula nagykárolyi építész tervei alapján a rendház déli szárnya egy emelettel bővült.
1891 A templom zsindelytetejét bádoggal helyettesítették.
1983 Meghalt Dr. Gyulai László, az utolsó piarista szerzetes, aki plébánosként vezette az egyházközséget. (1983. december 8.)
1984 A templomba bevezetik a kihangosítást. 
1986-1988 A templom belső felújítása. Sipos Ferenc egyházmegyei kormányzó megáldotta a belsőleg felújított templomot. (1988. augusztus 28.)
1988 Szembemiséző márványoltár készül, melynek készítője Gui Demeter, tervezője Lukácsovits Magda.
1988 A plébániaépület emeleti részét visszakapta az egyház.  
1990 A plébánia visszakapta a még megmaradt államosított részt is. 
1991 A plébánia elkezdi a mai Fatimai Szűz Mária templom építését. 
2013-2014 A torony és a szentélyt körülvevő folyósó renoválása.
2016 A templomhajó külső felújítása. A felújított templomot Schönberger Jenő szatmári püspök áldotta meg. (2016. augusztus 26.)
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI