Reformáció

Károlyi Mihály a Mindenszentek templomot 1545-ben átadta a protestánsoknak. Miután visszatért a katolikus egyházba, megkísérelte a templom visszavételé, de nem sikerült neki. 1723-ban Károlyi Sándor magához hívatta a város protestáns lakosait, és előadta nekik, hogy ősei templomát vissza akarja tőlük váltani. Ha ezt neki átengedik, viszonzásul új templomot, paplakot, iskolát. tanítói lakást épít nekik. A hitközség minden ellenvetés nélkül elfogadta az ajánlatot. Károlyi Sándor ezután rögtön hozzáfogott a református templom építéséhez. Miután az megvolt, átalakították a Mindenszentek templomát és nagy fénnyel szentelték fel. A gróf Kelemen Didák atyát kérte fel a szentbeszéd megtartására, de nem tudott eljönni.
A felszentelt templomot a gróf a kaplonyi ferencesekre bízta, amíg 1727-ben le nem telepedtek a piarista atyák.
Mielőtt gróf Károlyi Sándor a Mindenszentek templomát visszavette, a vár kápolnájában tartották az udvari káplánok a szentmisét. Azt még Károlyi Mihály emeltette. Ebben a kápolnában függött egy szimbolikus kép a 17. századból. A kép Károlyi Lászlót ábrázolja, aki a szentáldozáshoz járul egész családjával: nejével és 20 gyermekével. Ezzel a festménnyel akarták kifejezni, hogy amikor a vallásháborúk viharai közt majdnem az egész vármegye kálvinista vallású, Károlyi László családjával együtt hű maradt ősei hitéhez. Ez a kép ma is látható a mai templom oratóriumában.

A jezsuiták közül, akik Nagykárolyban tevékenykedtek, a következők neve ismeretes:
1635-ben Bistricius (Besztercei) János. Ebben az évben itt Nagykárolyban meg is halt.
1635-1652 P. Satkó András.
1635. P. Magula János.
1640. P. Stankovich János superior, P. Satkó András, P. Remetei Lukács.
1649-ben adott nekik Károlyi Ádám alapító levelet, amelyben jelzi, hogy átadta nekik a templomot (kápolnát), házat, iskolát. Az alapító levelet a provinciális helyett P. Jászberényi Tamás írta alá.
1651. P. Satkó András superior, P. Dopokovich Tamás, Mag. Elevenkuti András.
1652. P. Szecsényi Miklós, P. Dopokovich Tamás.
1654 P. Mankovich János, P. Gosztom István, P. Kerchy László, P. Dopokovich Tamás, aki Nagyszőlősre is járt.
1657. P. Sámbár Mátyás superior, P. Visonczny Ferenc, P. Koroczeneiwszki László, aki Apátiba is járt; P. Kerchy László, Mag. Nemcsányi Miklós, Fr. Fanchali Ferenc.
1658. P. Sámbár Mátyás superior, P. Korzelieneski János, P. Welenznowki László, Apátiban is működött; Mag. Szemberi, Fr. Gotthard István.
1659. P. Visonczány Ferenc superior, P. Vásárhelyi János, Fr. Gotthard István.
1660. P. Balog Bálint superior, P. Chehy Ferenc misszionárius, P. Vásárhelyi János, misszionárius Apátiban; Mag. Hozo Alajos, Fr. Gotthard István.
1668. P. Szömörödi Pál egyedül van. Ő az utolsó jezsuita Nagykárolyban.
Miután a jezsuiták elhagyták Szatmárt, Károlyi Sándor hol Ecsedről, hol Szatmárrol hozatott papot. Kassáról is jöttek barátok misézni. Nagykárolyban gyakran megfordult a Károlyi kastélyban Kelemen Didák minorita Nagybányáról, később Nyírbátorból. Majd Károlyi Sándor az egri püspöktől káplánt kért, akit ő fizetett. A mindenkori káplán a kastély kápolnájában misézett.

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax:+40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI