Nepomuki Szent János

A festmény felújításának képes beszámolója


A festmény a Nagykárolyi Kalazanci Szent József templom egyik mellékoltárának a képe. A kép címe Nepomuki Szent János, készítési éve 1778, szerzője Johann Ignaz Cimbal (1722 Bilovec Csehország 1795 Bécs Ausztria). Leltári száma k. 158 (146), mérete 330 x 190 cm.
A festményt korábban már restaurálták, ennek nyoma főleg a kép hátoldalán látható, ahol több helyen vászon darabkákat ragasztottak fel. Hogy ki és mikor restaurálta a képet nem tudjuk, restaurálással kapcsolatos feljegyzések eddig ugyanis csak a főoltárképet illetően kerültek elő, amely kapcsán 1926-ban Hosszú Márton és Újházi Sándor nevét, majd 1989-ben Jakobovits Miklós és Vinceffy László nevét említik.

Életrajza

Nepomuki Szent János Csehország, valamint a folyók, hidak, halászok védőszentje, néhol a fuldoklók és a bányászok patrónusaként is tisztelik. A XIV. század negyvenes éveiben született a csehországi Pomuk (ma Nepomuk) helységben, majd felnőtt korában papként IV. Vencel király feleségének gyóntatópapja lett. Mivel nem akarta elárulni a királynak hogy mit szokott meggyónni a felesége, ezért megkínoztatta, majd a testét a Károly hídról a Moldva folyóba dobatta 1393-ban. Teste a prágai Szent Vitus székesegyházban nyugszik, 1729-ben XIII. Benedek pápa szentté avatja.

Tisztelete


A barokk kultúrának és a jezsuita szerzeteseknek köszönhetően, kultusza annyira felvirágzik egész Európa szerte, hogy egyike lesz azoknak a kedvelt szenteknek, akit leggyakrabban ábrázolnak. A XVIII. század szentjei közül tiszteletére szentelik fel a legtöbb templomot, kápolnát, szobrot, oltárképet.
Egyházmegyénk területén napjainkban 17 képi ábrázolás, valamint 11 szobor szerepel az egyházművészeti leltárunkban. Lajosvölgyihután és Rónaszéken plébániát, Aknasugatagon pedig bányát neveztek el róla.

Ábrázolása

A legismertebb ábrázolási módban, Nepomuki Szent János papi ruhában, fekete reverenda fölött karingben, vállán hermelinpalásttal, fején birétummal, állva karján kereszttel jelenik meg előttünk, vagy térdepelve imádkozik. A szent egyik attribútuma a feje körüli csillag glória a legendára utal, mely szerint öt csillag mutatta meg a Moldva folyóban a helyet ahol a szent teste elmerült. Másik attribútuma a nyelv, mivel a gyónási titok mártírjaként tartják számon.

A Kalazanci Szent József templom oltárképén látható kompozíció középpontjában Nepomuki Szent János látható amint, egy oltárasztal mellett elhelyezett kereszt előtt imára összekulcsolt kézzel térdelve imádkozik. Az asztalkán egy nyitott imakönyv, egy koponya, valamint a háttérben egy könyv látható.
Ruházata fekete reverenda, mely fölött karinget visel, vállait köpeny fedi. Feje a feszület felé fordul, tekintete alázatos és átszellemült. "A szentet a 18. századnak megfelelően kanonoki viseletben ábrázolják, feje fölött glóriaként a legendában szereplő 5 csillag fénylik. Arca félelmet, a kép középtengelyében megjelenő angyal mozdulata, pedig ahogy karját a szent vállaira teszi, bátorítást sugall" (Bara Júlia, A nagykárolyi Kalazanci Szent József piarista templom barokk berendezése. Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. B. Nagy Margit emlékére. Marosvásárhely-Kolozsvár, 2011, 270 oldal).
Az égi szférában ábrázolt angyalkák két oldalt párban vannak elhelyezve, egyikük kezében a mártíromságra utaló pálmaág, párja a mutatóujját a hallgatás jeleként ajka elé helyezi. A kép központi tengelyének csúcsánál lebegő angyal jobb kezében a szent attribútumaként ismert nyelvet tartja.

Puskás Éva – restaurátor

Hálás köszönet illeti a szatmári restaurátorokat Sulyok Lászlót és Puskás Évát a festmény felújításáért, Czumbil István tanár urat, egyháztanácsosunkat a keret aranyozásáért, Kaltenbacher Pál és Rolland kaplonyi mestereket a festmény levételéért és feltételéért, Méhi József vállalkozót a festmény szállításáért, és azt a családot, aki a festmény felújításának költéségét teljesen átvállalta.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI