Történet a léleknek

A magányos parázs

Juan mindig elment a vasárnapi szertartásra. De egy idő után úgy érezte, hogy a pap mindig ugyanarról beszél, és nem járt tovább a templomba.
Két hónap múlva, egy hideg téli estén meglátogatta őt a pap.
„Biztos azért jött, hogy meggyőzzön, ott a helyem” ‒ vélte Juan. Azt is gondolta, hogy nem mondhatja meg távolmaradása valódi okát, hogy a prédikációk unalmasak. Törte a fejét, milyen mentséget találjon, végül két széket tett a kandalló elé, és elkezdett az időjárásról beszélni.
A pap nem szólt semmit. Juan észrevette, hogy hiába próbál társalgást kezdeményezni, s egy idő után ő is elhallgatott. Csaknem fél óráig némán bámulták a tüzet.
Akkor a pap fölállt, és egy gallyal, ami még nem kapott lángra, kikotort egy parazsat a tűzből.
A parázs, kellő hő híján, máris kezdett kialudni. Juan gyorsan visszalökte a kandalló közepébe.
‒ Jó éjszakát ‒ mondta a pap, és fölállt.
‒ Jó éjszakát és köszönöm szépen ‒ felelte Juan. ‒ A parázs, bármilyen fényes is, hamar kialszik, ha távol kerül a tűztől. Az ember, bármilyen okos is, elveszíti a melegét és a lángját, ha távol kerül az övéitől. Vasárnap ott leszek a templomban. 

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A ceruza története

A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak megkérdezte:
– Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Netán ez a történet rólam szól?
A nagymama abbahagyta az írást és elmosolyodott. Így felelt az unokájának:
– Valóban rólad írok. De a szavaknál is fontosabb a ceruza, amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára, de nem látott rajta semmi különöset.
– De hát ugyanolyan, mint a többi, amit eddig láttam!
– Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan erénye, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal. Az első erény: nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy Kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az Ő akarata felé fog téged vezetni. A második erény: néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén hegyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A harmadik erény: a ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz – épp ellenkezőleg: fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény: a ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik. Végül a ceruza ötödik erénye: mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

Az imádságról

A legenda szerint egy kimerítő reggeli imádság után a piedrai kolostor egyik novíciusa megkérdezte az apátot, hogy az imák közelebb hozzák-e Istent az emberekhez.
‒ Egy kérdéssel válaszolok ‒ felelte az apát. ‒ Imádságaid hatására felkel-e a nap holnap reggel?
‒ Dehogyis! A nap azért kel fel, mert egy egyetemes törvénynek engedelmeskedik!
‒ Nos, ez a válasz a kérdésedre. Isten közel van hozzánk, függetlenül attól, hogy imádkozunk-e.
A novícius felháborodott.
‒ Azt mondja tehát, hogy fölöslegesek az imáink?
‒ Teljességgel. Ha nem kelsz föl korán, soha nem látod meg a felkelő napot. Ha nem imádkozol, noha Isten mindig közel van, soha nem veszed észre a jelenlétét. 

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A Szűzanya

Szent (vagy IX.) Lajos francia király anyja, Blanka, egyik nap elment Párizsban a börtön előtt. Az ablakon át egy rab kérte, hogy adja neki vissza szabadságát. Blanka azt felelte:
Ezt nem tehetem, de szószólód leszek, hogy megnyerhesd szabadságodat.
Elment tehát Lajos fiához, elvezette a börtönbe és kérte:
Az én kedvemért engedd szabadon ezt a szegény embert!
A király teljesítette kérését, maga elé vezettette a foglyot és így szólt:
Visszaadom neked szabadságodat, de el ne felejtsd megköszönni anyámnak, mert nélküle nem részesültél volna kegyelemben.

A mennyei király sem tagadja meg anyja kéréseit, ezt mutatja a kánai menyegző is, hol anyja kérésére tett először csodát.

Pozitív életszemlélet

Sándor mindig jókedvű volt és mindig tudott valami pozitívot mondani. Ha valaki megkérdezte, hogy van, azt válaszolta: ”Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem.” Született optimista volt.

Ha valamelyik ismerősének rossz napja volt, Sándor azt mondta neki, hogy a helyzet pozitív oldalát kell néznie. Annyira kíváncsivá tett a természete, hogy egy nap odamentem hozzá és azt mondtam:
- Ezt egyszerűen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig pozitívan. Hogy csinálod ezt? Sándor azt válaszolta:
- Ha reggel felkelek, azt mondom magamnak: „Két lehetőséged van. Választhatsz, hogy jó- vagy rosszkedvű akarsz-e lenni.” Minden alkalommal, ha történik valami, magam választhatok, hogy elszenvedője legyek a helyzetnek, vagy tanuljak belőle. Minden alkalommal, ha odajön valaki hozzám, hogy panaszkodjon, elfogadhatom a panaszkodását, vagy felhívhatom a figyelmét az élet szépségeire. Én a pozitív oldalt választottam.
- Jó, rendben, de ez nem olyan egyszerű. - szóltam közbe.
- De, egyszerű - mondta Sándor, az élet csupa választási lehetőségből áll. Te döntöd el, hogyan reagálsz a különböző helyzetekben. Választhatsz, hogy az emberek hogyan befolyásolják a hangulatod. A mottóm: „Te döntöd el, hogy hogyan éled az életed.”

Néhány évvel később megtudtam, hogy Sándor súlyos balesetet szenvedett. Leesett egy kb. 18 méter magas toronyról. 18 órás műtét és sok hetes intenzív ápolás után Sándort elbocsátották a kórházból fémtámaszokkal a hátában. Mikor meglátogattam, megkérdeztem, hogy érzi magát. Azt válaszolta:
- Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Szeretnéd látni a sebemet?
Megkérdeztem, hogy mi játszódott le benne a baleset pillanatában.
- Nos, az első, ami átsuhant az agyamon az volt, hogy a lányom - aki pár hét múlva jön világra - jól van-e? Mikor pedig a földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van: választhattam, hogy élek vagy meghalok.
- Féltél? Elvesztetted az emlékezeted? - akartam tudni. Sándor folytatta:
- Az ápolók valóban jó munkát végeztek. Végig azt mondogatták, hogy jól vagyok. De mikor begurítottak a sürgősségire, láttam az orvosok és nővérek arckifejezését, ami azt jelentette: halott ember. És tudtam, hogy át kell vennem az irányítást.
- Mit csináltál? - kérdeztem tőle.
- Nos, mikor egy felvételis nővérke hangosan megkérdezte, hogy allergiás vagyok-e valamire, igennel válaszoltam. Az orvosok és nővérek csöndben várták a válaszom. Mély levegőt véve visszaordítottam: A gravitációra!
Mialatt az egész csapat nevetett, elmagyaráztam nekik, az életet választottam. Tehát úgy operáltak meg, mint ha élő lennék és nem halott. Sándor a tehetséges orvosoknak köszönhetően maradt életben, de csodálni való hozzáállásának is. Tőle tanultam meg, hogy mindennap lehetőségünk van választani, teljes életet élni. Hozzáállás kérdése minden.

A Jézus által kapott ajándék

Valahol Skóciában történt a régmúlt időkben. A község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Azzal a szándékkal kereste fel, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondotta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket, jóllehet Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora.
– És nem segíti magát semmivel sem? – kérdezte a lelkipásztor.
– Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet és ebben küld néhány képet.
A lelkipásztor megkérte az egyszerű asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Kérését teljesítette és ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja ötven dollárt ér…

Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Jézus megígérte: Aki engem követ, nem jár sötétségben. Aki az én testemet eszi, örökké él… Keresztáldozatával megszerezte a bűnbocsánatot, az örök életet. Mily szomorú, ha nem ismerjük fel nagyszerű ajánlatát és értéktelen képnek tartjuk az örök élet vételárát.

A könyörülő Isten

Egy édesapa meséli történetét. Fia 10 éves volt, amikor egy iskolai tornaórán rosszul lett, rohammentő vitte a kórházba. A napokig tartó vizsgálatok után az orvosok rendellenességet állapítottak meg és közölték a szülőkkel a hírt, hogy a gyermek szívét meg kell műteni. A főorvos korrekt módon tájékoztatta az apát és az anyát a műtét esélyeiről és kockázatairól és hozzájárulásukat kérte. Órákig ültek az eléjük tett papírt nézve az orvos irodájában. 50-50 százalék. Aláírják vagy ne írják alá? A közben munkáját végző orvos egy idő után visszajött. Nem akarta sem rábeszélni, sem lebeszélni a fiú szüleit. Ő már mindent elmondott. Az apának nem volt bátorsága aláírni, hozzá sem nyúlt a tollhoz. Az anya hirtelen kifakadt és sírva kérdezte az orvost: ”Doktor úr, meg tudja menteni a fiúnkat?” Az orvos ezt válaszolta: ”Nem rajtam múlik.” Majd felfelé nézve hozzátette: ”Hanem a könyörülő Istenen.” Erre az édesapa szó nélkül megfogta a tollat és aláírta a nyilatkozatot, amelyben beleegyeznek a műtétbe. A fiú a műtét óta jól van, most már az érettségire készül. Az apa elmondta még nekem, hogy alapvetően megbízik az emberekben, megbízik az orvosokban, de egy ember hibázhat. Őt az nyugtatta meg, hogy a gyerek sorsa, élete vagy halála Isten kezében van, és ő hitt abban, hogy Isten meg fogja menteni a fiát.

Életünkben számos olyan helyzet van, amikor egyedül Istenben bízhatunk, más nem tud segíteni. Hiába az emberi tudás és felkészültség, hiába a szakértelem és az odafigyelés, hiába a jószándék és az igyekezet, a leendő történések mégsem az emberen múlnak. Egyesek rettegnek az ilyen élethelyzetektől, mert megérzik, hogy nem képesek irányítani, befolyásolni a körülményeket, mások bizalommal ráhagyatkoznak Istenre, mert hiszik, hogy Isten kezében vagyunk a legbiztonságosabb helyen. Bűneinkkel kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Tudjuk, hogy valahogy meg kell szabadulnunk tőlük, de hogyan? Önmagunk ereje kevés ehhez. Egyedül Isten az, aki megbocsát, megkönyörül rajtunk. Jó ezt tudatosítanunk ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján, amely ünnepet a szentté avatott II. János Pál pápa kezdeményezésére tartjuk meg 2000 óta a húsvét utáni vasárnapon.

Horváth István Sándor

Az órásműhelyben

Egy órásműhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket.
- Úgy, most tehát rajtad a sor – mondta az egyik a kettő közül.
– Sajnállak! Most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel.
- Micsoda, 31 milliószor ketyegni! – kiáltotta ijedten az újonnan jött.
- Arra sosem volnék képes! – és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra:
- Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra, ugye, ez nem is nehéz? És most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább.
- Ó, hát ez egyenként nem is nehéz! Akkor újra kezdem! – kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette.

Ne aggodalmaskodjunk a holnap miatt!
Figyeljünk inkább azokra a feladatokra, amelyek épp előttünk vannak! Legyünk szeretettel azok iránt, akikkel éppen találkozunk!
A több majd megoldódik. Az Úr gondoskodik!


Laudetur Kiadó – Heti Lélekemelő

A második esély

Az első európai könyveimet népszerűsítő körutamon történt. Úgy döntöttem, hogy ebben a városban ebédelek. Aztán megnéztem a katedrálist, ahol találkoztam egy pappal. „Nézze, hogy megszépít idebent mindent a délutáni nap” ‒ mondta. Szimpatikus volt, beszélgettünk egy kicsit. Végigvezetett a templomon, megmutatta a kolostorokat, az oltárokat meg a belső kerteket. Végül mutatott egy könyvet, amit ő írt a templomról, de nem vettem meg. Amikor kiléptem a templom kapuján, bűntudatom támadt. Elvégre író vagyok, azért jöttem, hogy népszerűsítsem a munkám ‒ mért ne vehettem volna meg a pap könyvét, ha másért nem, hát szolidaritásból? De aztán elfelejtettem az egészet. Egészen eddig a pillanatig.
Megállítottam az autót, Mónicával a templom előtti tér felé vettük az irányt, ahol egy asszony az eget nézte.
‒ Jó napot ‒ üdvözöltem. ‒ Azért jöttem, hogy találkozzak a pappal, aki könyvet írt erről a templomról.
‒ Stanislau atya egy éve meghalt ‒ felelte az asszony.
Mélységesen elszomorodtam. Miért nem voltam képes megadni azt az örömöt Stanislau atyának, amit akkor érzek, amikor valakinél az én könyvem látom?
‒ Az egyik legjobb ember volt, akit valaha ismertem ‒ folytatta az asszony. ‒ Alacsony sorból származott, de régész lett belőle, és segített a fiamnak ösztöndíjat szerezni.
Elmondtam neki, miért jöttem.
‒ Ne hibáztassa magát fölöslegesen, gyermekem ‒ felelte. ‒ Inkább nézze meg még egyszer a katedrálist.
Úgy gondoltam, ez egy újabb jel, és engedelmeskedtem. Csak egy pap volt a gyóntatófülkében, és várta a híveket, akik nem jöttek. Elindultam hát felé, a pap intett, hogy térdeljek le, de én megráztam a fejem.
‒ Nem gyónni jöttem. Csak meg szeretném venni azt a könyvet, amit egy Stanislau nevű férfi írt erről a templomról.
A pap szemei felragyogtak. Kilépett a gyóntatófülkéből, és pár perc múlva egy könyvvel a kezében tért vissza.
‒ Jaj, de örülök, hogy kifejezetten ezért jött! ‒ lelkendezett. ‒ Stanislau atya testvére vagyok, és büszke vagyok rá! Most biztosan a mennyben van, és örül, hogy ilyen fontos lett a műve!
Annyi pap közül éppen Stanislau atya testvérét találtam meg. Kifizettem a könyvet, megköszöntem, a pap pedig megáldott. Már léptem volna ki, amikor meghallottam a hangját.
‒ Nézze, hogy megszépít idebent mindent a délutáni nap! ‒ kiáltotta.
Ugyanazok a szavak, mint négy évvel ezelőtt. Az életben mindig van második esély.
 
Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A megbocsátás

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért, aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek, és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládába egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.

Egy héten keresztül ezt a ládát a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt.

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit, akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben.

Feltűnt nekik időközben, hogy a láda egyre súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is. Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt, vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszon, az étteremben, találkozón, ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp, mert minden egyes hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládára. Ráadásul, a karton doboz is kezdett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve, nehezen cipelve súlyos terhét.

Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládának a súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal cipelt lelki nehézség súlyát képviseli, akkor, amikor gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk másoknak megbocsátva. A valóságban azonban, ez a legnagyobb szívesség, amit önmagunknak tehetünk!
 
Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Rájöttem, mennyi mindent tehetek még másokért

Fogorvoshoz kellett mennem, mert az egyik tömésem kiesett, és rettentően érzékeny lett a fogam. Szinte bármit ettem kellemetlen volt, alig bírtam rágni.
Bosszankodtam. Azért is mérges voltam, hogy a munkámra sem tudok odakoncentrálni. Gondoltam magamban: mindig történik valami, ami gond, nehézség, probléma.
Míg így magammal voltam elfoglalva, jött egy telefonhívás. Egy régi budapesti ismerősöm hívott fel. Már ezer éve nem beszéltünk.
Kérdezi, hogy vagyok. Rögtön panaszkodtam a fogamra.
Aztán én is visszakérdeztem. Csöndesen, kissé szomorkás hangon meséli, hogy elvált tőle a felesége. Most úgy érzi, romokban az eddigi élete.
Elszégyelltem magam.
Én pitiáner problémámmal vagyok rettentően elfoglava, míg ő sokkal nagyobb gondokkal küzd.
Beszélgettünk tovább. Most már arra figyeltem, hogyan is tudnék neki segíteni. Elmondta, hogy albérletre volna sürgősen szüksége.
Ahogy letettük a telefont, elkezdtem hívogatni a telefonkönyvemből azokat az ismerőseimet, akik talán segíthetnek neki albérletet találni. Találtam kettőt is. Olyan lelkesedéssel akartam segíteni, hogy közben észre sem vettem, hogy elmúlt a fogfájásom.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Én Krisztussal vagyok

„Meg volt beszélve, hogy II. János Pál pápa fogadja Teréz anyát, aki otthont akart alapítani a Vatikánban a legszegényebbek számára. Autóval mentünk. Már majdnem odaértünk, amikor Teréz anya meglátott az utcán egy haldoklót. Kérte a nővért, hogy álljunk meg, majd kiszállt, odament a földön fekvő férfihoz, megfogta a kezét és letörölgette az arcát”– mondta el a 84 éves Esseff atya. „A nővérek kissé idegesek lettek, mert Teréz anya másfél órán át térdelt és imádkozott a haldokló mellett. Végül figyelmeztették, hogy nem fog tudni találkozni a pápával. Így felelt: ‘Menjetek el helyettem. Én Jézussal vagyok. Mondjátok meg a pápának, hogy ne haragudjon, de én Krisztussal vagyok.’ – Vagyis Jézust látta a legszegényebbekben.”

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Ha Isten nem bocsátana meg, akkor a világ nem létezne

1992-ben Ferenc pápa egy alkalommal már órák óta gyóntatott, amikor végre találkozott egy idős, nyolcvanéves asszonnyal, akinek szeme tovább látott, tele volt reménységgel.
„Nagymama, maga miért jön gyónni, hiszen nincsenek bűnei.” – kérdezte Ferenc pápa.
„Atyám, mindenkinek vannak bűnei és Isten mindent megbocsát.”
„De ezt honnan tudja?
„Mert ha Isten nem bocsátana meg, akkor a világ nem létezne” – mondta az idős asszony.
Isten mindent megbocsát, egyedül arra vár, hogy te közeledj hozzá.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Megmutatom a Szentháromságot

Egy idős atya egyszer meglátogatta régi ismerősét, akivel éveken keresztül együtt tanított teológiát az egyetemen, de már jó ideje nem találkoztak. Nem kérdezték egymást a közben eltelt évekről, hanem rögtön teológiai kérdésekről kezdtek beszélgetni, miként a régi időkben is. Néhány kisebb jelentőségű kérdés után a Szentháromság témája került elő. A vendéglátó atya ezzel kezdte mondandóját: ”Közel harminc évig tanítottam a szentháromságtant, de most belátom, hogy rosszul tanítottam, sokkal egyszerűbben kellett volna. Most megmutatom neked a Szentháromságot!” Ez a felvezetés igazán kíváncsivá tette a vendégségbe érkezőt, aki évek múltán is jól emlékezett arra, hogy mennyit beszélgettek, sőt vitatkoztak annak idején a katolikus hit ezen valóban legtitokzatosabb, legnehezebben megközelíthető igazságáról. A másik atya közben a bal kezét kissé előrenyújtva kinyitotta a tenyerét: ”Ez az Atya, a mennyei Atya, az első isteni személy. Ő az, aki mindig ad, adományai megmutatkoznak a teremtésben és a gondviselésben.” Aztán előrenyújtott jobb kezét maga felé húzta és ezt mondta: ”Ez pedig a Fiú, a második isteni személy, aki elfogadó. Elfogadja azt, amit az Atya kér tőle és elfogadja mindazt, amit az emberek neki felajánlanak szeretettel.” Vendége ekkor közbevetette: ”Most aztán kíváncsian várom, hogyan mutatod meg a Szentlelket.” Erre a magyarázó atya egyszerűen összekulcsolta a két kezét: ”Ez pedig a Szentlélek, aki összekapcsolja, egyesíti az Atyát és a Fiút.”

(c) Horváth István Sándor

Csak egy érintés

Egy árverésen történt a következő eset. Az értékesítendő tárgyak között egy hegedűre került a sor. A lehetséges vásárlók nem sok fantáziát láttak a kopott hangszerben. Lassan ment a licitálás, egészen kicsiny összegekkel, valaki halkan meg is jegyezte, hogy inkább ki kellene dobni a szemétbe ezt a hegedűt, ő bizony egy fillért sem adna érte.
Ekkor egy idősebb férfi lassan előresétált a székek között, kezébe vette a hegedűt és a vonót és játszani kezdett. A hamis hangok még jobban elriasztották az embereket a vásárlástól, de a férfi nem jött zavarba, sorra hangolta a húrokat, és lassacskán egyre kellemesebb hangokat csalt elő az értéktelennek tűnő hangszerből. A licitálók kedve megjött, egyre nagyobb összegeket ajánlottak fel a hegedűért. Mindenki tátott szájjal hallgatta a csodálatos dallamokat, mígnem egészen magas összegért kelt el a hangszer. Mitől lett ilyen értékes hirtelen ez a hegedű? A válasz egyszerű: a művész érintésétől. Attól, hogy valaki szakszerűen, mesterien szólaltatta meg.

(c) Horváth István Sándor

A saját kereszt

Egy legenda szerint az egyik ember panaszkodik Istennek, hogy nehéz a keresztje. Isten megengedi, hogy válogasson, és olyat válasszon, amilyent akar. Emberünk ki is néz egyet magának, és úgy gondolja, hogy azzal könnyen leélheti az életét. Már jó utat tesz meg kiválasztott keresztjével, amikor egy szakadékhoz ér. A túlsó oldalon végtelen boldogság vár minden emberre. Az angyal most felszólítja a szakadék széléhez érőket, hogy fektessék keresztjeiket a mélység fölé. Az emberek ráfektették, és ki félve, ki bátran, de átjutott a túlsó oldalra. Emberünk is próbálgatja, de bizony rövid lett a keresztje. Vissza kellett térnie, ahonnan jött, hogy Istentől; elkérje a sajátját, a nagyobbat, mert csak azzal tud eljutni céljához, a végtelen boldogságra.

Mindenki saját keresztjének türelmes elviselésével juthat csak a célhoz.

Az öreg néni

- Magával utazott az öreg néni, ugye? - kérdezte a kalauz, miközben elvette tőlem a menetjegyet.
Bólintottam.
- Minden reggel felszáll erre a vonatra. Majd keres valakit, és mindig gondosan ügyel arra, hogy olyan ember legyen, akivel még nem találkozott. Kiválaszt egy idős hölgyet vagy egy fiatal fiút, nem számít neki se a kor, se a származás, csak, hogy legyen egy üres hely mellette. Leül, és a tíz perc alatt, míg megérkezünk a szomszéd faluba, egy pillanatra sem csukja be a száját. Borzalmas egy öregasszony - jegyezte meg gúnyosan.
- Engem egyáltalán nem zavart. Csak egy beszédes néni, nem több.
A kalauzt láthatóan nagyon meglepte, hogy nem helyeseltem és nem értettem egyet vele. Visszaadta a lekezelt jegyet, majd elindult kifelé. Az ajtóban azonban váratlanul megfordult:
- Tudja, a legérdekesebb az, hogy egyetlen kenyérért kel útra minden reggel. Ő mondta nekem egyszer, azért teszi, mert a szomszéd faluban finomabbat süt a pék.
- A kenyér csak ürügy. Nem ez a valódi oka, hogy minden reggel vonatra száll.
A férfi meglepetten lépett vissza a folyosóról, levetette kalapját, majd leült velem szemben. Érdekelte, mit tudhat egy utas egyetlen út alapján, amit ő hónapok alatt nem vett észre
- Akkor mi lenne a valódi ok?
- Az a tíz perces út, míg a vonat az egyik faluból a másikba ér. Neki az utazás nem a szükséges rossz, mint legtöbbünknek, akik itt ülünk a fülkékben, és percenként többször figyeljük az óránkat, hátha attól majd gyorsabban telik az idő. Őt az a tíz perces út tartja életben, és nem a kenyér, amit hazavisz. A történetei táplálják, melyeket újra és újra átél, mialatt meséli nekem, vagy épp magának. Tudja, én csodálom őt, hogy mindennap korán felkel egy beszélgetésért. Feladhatná ő is, panaszkodhatna, hogy fáj a lába, és milyen keserű minden este, mikor magányosan fekszik le, de nem mondja, ahogy azt sem, mennyire fájdalmas reggelente erőt meríteni megtépázott lelkéből, hogy bal lába után a jobbal is lépjen. A szavai, de még a tekintete is végig csak azt suttogja, ő még élni akar. Csak egy kíváncsi szempár kell neki tíz percre. Ezt pedig nem tagadhatjuk meg tőle, nem igaz?
- Ma szerda van. Maga megadta neki, hogy legyen csütörtökje is. Remélem, holnap felszáll valaki, aki a pénteket is megteremti.
Azzal felvette kalapját, majd kisétált az ajtón. Folytatta a munkáját, és én soha többé nem láttam.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Kinek kell ez a húszdolláros?

Kasszan Szaid Amer mesélte ezt a történetet egy előadóról, aki úgy kezdte az előadását, hogy fölmutatott egy húszdollárost, és megkérdezte:
‒ Ki kéri ezt a húszdollárost?
Kezek emelkedtek a magasba, de az előadó hozzátette:
‒ Mielőtt odaadom, tennem kell valamit.
Dühösen összegyűrte, aztán újra föltette a kérdést:
‒ Ki kéri még ezt a pénzt?
A kezek újra a levegőbe emelkedtek.
‒ És ha ezt csinálom?
A falhoz vágta, hagyta, hogy leessen a földre, szidalmazta, megtaposta, majd ismét felmutatta. Megismételte a kérdését, és a kezek megint a magasba lendültek.
‒ Hát akkor soha ne felejtsék el ezt a jelenetet ‒ mondta a hallgatóságnak. ‒ Nem számít, mit csinálok ezzel a pénzzel, mindig ugyanaz a húszdolláros marad. Sokszor minket is összegyűrnek, megtipornak, bántanak, sértegetnek, de az értékünk nem változik.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

Dzsingisz kán és a sas

Egy reggel a mongol harcos, Dzsingisz kán vadászatra indult az embereivel. Míg társai íjakat és nyilakat vittek, ő csak a kedvenc sasát tartotta a karján, ami jobb és pontosabb volt, mint bármelyik nyílvessző, mert föl tudott szállni az égbe, és a magasból láthatta mindazt, amit az emberi szem nem lát.
De hiába a nagy lelkesedés: a csapat nem talált semmit. Dzsingisz kán csalódottan tért vissza a táborba, és hogy ne társain vezesse le a kudarc felett érzett dühét, inkább elment sétálni.
A vártnál hosszabb időt töltött az erdőben, így hát nagyon elfáradt és megszomjazott. A nyári hőség miatt kiszáradtak a patakok, és sehol sem talált vizet, mígnem ‒ csodák csodája! ‒ végre megpillantott egy vékonyka eret, amely a szemben lévő szikláról csordogált.
Rögtön letette a sast, elővette kis ezüstkelyhét, amit mindig magánál hordott, beletelt némi időbe, míg teletöltötte, de amikor a szájához emelte, a madár odarepült és kiütötte a kezéből a kelyhet.
Dzsingisz kán feldühödött, de mégiscsak a kedvenc állata volt, és azt gondolta, talán ő is szomjas. Fölvette a kelyhet a földről, letörölte, és ismét megtöltötte. Amikor már félig tele volt, a sas megint rárepült, és kiöntötte a vizet.
Dzsingisz kán imádta az állatát, de tudta, hogy semmilyen körülmények között nem hagyhatja, hogy bárki is tiszteletlenül viselkedjen vele: mi van, ha messziről figyeli valaki, és később elmondja a katonáinak, hogy a nagy hódítót még egy madár is le tudja győzni.
Előhúzta hát az övéből a kardját, majd újra fölvette a kelyhet, hogy megtöltse. Egyik szemét a vízen tartotta, a másikat a sason. Amikor már eléggé tele volt a pohara, a szájához emelte, a madár pedig ismét elindult felé. Dzsingisz kán határozott mozdulattal átdöfte a szívét.
De a vízsugár elállt. A harcos azonban olyan szomjas volt, hogy elindult megkeresni a forrását. Fölmászott a sziklára, és legnagyobb meglepetésére a környék legmérgesebb kígyóját találta benne, döglötten. Ha ivott volna a vízből, már nem is élt volna.
Dzsingisz kán halott sasával a karjában tért vissza a táborba. Aranyból elkészíttette a madár másolatát, és az egyik szárnyára ezt vésette:
„Ha egy barátod olyat tesz, ami nem tetszik, akkor is a barátod marad.”
A másik szárnyára pedig ezt íratta:
„Az a tett, amit a harag vezérel, kudarcra van ítélve.”

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A jótettekről

A bölcs egy délután megérkezett Akbar városába. Az emberek nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget neki, és a tanításai sem keltettek nagy érdeklődést. Sőt, egy idő után kinevették és gúnyolni kezdték.
Egyszer, amikor Akbar főutcáján sétált, éppen egy nőkből és férfiakból álló társaság sértegette. A bölcs nem tett úgy, mintha észre sem venné, hanem inkább odament hozzájuk és megáldotta őket.
Az egyik férfi megszólalt:
‒ Lehet, hogy mindennek a tetejébe még süket is? Fűt-fát kiabáltunk rá, ő meg ilyen szép szavakkal válaszol!
‒ Mindenki azt tudja adni, amije van ‒ felelte a bölcs.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A remény

A riporter interjút készített a Sorssal.
‒ Ütéseim ‒ mesélte büszkén a Sors ‒, ütéseim kemények és kivédhetetlenek. Balom ugyanolyan rettegett, mint a jobbom! A Hűséget, a Büszkeséget, a Szeretetet, a Tudást, a Barátságot ‒ és tudni kell, ezek a legkeményebb ellenfelek ‒ egymás után küldtem padlóra. Valamennyit kiszámolták.
‒ Így tehát ‒ érdeklődött minden csodálat nélkül a riporter ‒ senki sincsen, aki méltó ellenfélként vehetné fel Önnel a harcot?
‒ Hát, ugye meg kell mondanom ‒ nyilatkozott kelletlenül a Sors ‒, egyvalakivel eddig még nem boldogultam. Valahányszor kiütöttem, mielőtt kiszámolták volna, mindig újra lábra állt.
‒ De hát ki ez az ellenfél, akit még Ön sem tud legyőzni?! ‒ türelmetlenkedett a riporter.
‒ Reménynek hívják. ‒ válaszolta alig hallhatóan a Sors.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

A legnagyobb ár

Egy alig 6 esztendős kislány sétált az utcán. Egy ékszerüzlet előtt ment el, amelynek kirakatában megpillantott egy gyönyörű, kékszínű drágakövekkel kirakott nyakéket. Bement a boltba, nagy fekete szemei megteltek könnyel. Azt mondta az eladónak:
- Meg szeretném venni ezt a nyakéket a nővéremnek. Be tudná szépen csomagolni, és a dobozra tegyen, kérem egy nagy masnit is. – mondta,
- Ez egy nagyon drága nyakék. Mennyi pénzed van? – kérdezte az ékszerész.
A kislány gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt, és elővett pár darab aprópénzt, két kis tengeri kagylót, és egy hajgumit.
- Elég lesz? Ez az összes vagyonom. – mondta, mosollyal a szája szélén. Majd hozzátette: Szeretném meglepni a nővéremet. Ezek a kövek pont olyan színűek, mint a szeme. Édesanyánk félévvel ezelőtt meghalt, azóta ő gondoskodik rólam, és emiatt alig van ideje tanulni, magával foglalkozni. Ma van a születésnapja, szeretném meglepni valamivel. – részletezte a pici lány.
Az ékszerész hátrament, elővett egy fehér dobozt, beletette a nyakéket, majd átkötötte egy kék masnival.
- Ez a te ajándékod. – mondta, és odaadta a kislánynak.
Két óra múlva egy 18 évesnek kinéző lány nyitott be, kezében egy fehér dobozzal, kék masnival átkötve. Azt kérdezte, hogy a benne lévő nyakék ebben az üzletben volt-e vásárolva. Az ékszerbolt tulajdonosa igennel felelt.
- És mennyibe került? – kérdezte a kékszemű lány.
- Az ár konfidenciális, sajnálom, de nem mondhatom meg. – szólt az eladó.
- A kislánynak, aki megvásárolta ezt a nyakéket, nem volt annyi pénze, hogy megvehessen egy ilyen ékszert. – mondta kissé ingerülten a nagytestvér.
- A kishúga kifizetett mindent. A legnagyobb árat fizette az ékszerért, mert mindenét odaadta, amije csak volt. – közölte az ékszerész.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Pandóra szelencéje

Emlékszem, egyszer Libanonban, rögtön a pusztító háború után, Bejrút romjai között sétáltam egy barátnőmmel, Söula Saaddal. Elmesélte, hogy hétszer rombolták le a városát. Tréfásan megkérdeztem, miért építették egyáltalán újjá, miért nem költöztek el inkább máshova. „Mert a mi városunk ‒ felelte. ‒ Mert örökre átkozott, aki nem becsüli meg azt a helyet, ahol az ősei vannak eltemetve.”
Aki nem tiszteli a szülőföldjét, az önmagát sem tiszteli. Egy ókori görög teremtésmítosz szerint Zeusz úgy megharagudott Prométheuszra, amiért ellopta az embereknek a tüzet és függetlenné tette őket, hogy elküldte Pandórát, menjen feleségül a fivéréhez, Epimétheuszhoz. Pandóra magával vitt egy szelencét, amit nem volt szabad kinyitnia. Ám éppúgy, ahogy az ószövetségi Évát, őt is legyőzte a kíváncsisága. Fölemelte a fedelét, hogy megnézze, mi van benne, és abban a pillanatban minden baj kiszállt belőle, s elárasztotta a világot.
Csak egy dolog maradt benne: a remény.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

Uram! Önnek le kell térdelnie!

Egy tudós egyszer a koppenhágai Frauenkirchébe ment, hogy ott Thorwaldsen híres Krisztus-szobrát láthassa. Amikor odalépett a szoborhoz, csalódottnak érezte magát. A szobor ugyanis a legkevesebb hatást sem gyakorolta rá. Ekkor valaki így szólt hozzá: „Uram önnek le kell térdelnie és így kell a Krisztus-szobrot megtekintenie”. A tudós letérdelt és ekkor feltűnt, neki a mű szépsége.

– Sok „tudós” hívővé válna, ha letérdelne és imádkozna; az ima megvilágosítja értelmünket. Aquinói Szent Tamás mondta, hogy az oltár lépcsőjén imádkozva többet tanult, mint a könyvekből.

Franz Spirago: Példatár

Mire jó egy kis ezüst?

- Rabbi - szól a tanítvány - nem értem, miért van ez így: elmész a szegényhez, az barátságosan fogad, és segít, amennyire csak tud. Elmész a gazdaghoz, az meg rád sem hederít. Mi van abban a pénzben?
- Állj az ablak elé! - mondta a rabbi. - Mondd meg mit látsz?
- Látok egy anyát a gyermekével. Látom a kocsit, amint a térre ér…
- Jól van. Most állj a tükör elé! Nézd meg mit látsz?
- Hát mit látnék, rabbi? önmagamat!
- No, látod! Az ablak is üvegből van, a tükör is. Mihelyt azonban egy kis ezüstöt adsz hozzá, az ember már csak ónmagát látja.

Gyűrű Géza: Az élet Igéjét hirdetjük nektek. Elmélkedések a vasárnapi szentleckékhez ”C” évre

Ki beszélhet?

- Egy híres ateista professzor befejezte tudományos érvelését, amelyben minden lehetséges módon Jézus ellen uszította hallgatóit, majd a végén megkérdezte:
- Van-e kérdés?
Egy volt alkoholista, aki nemrégiben tért meg, felállt, és szép lassan nekiállt megpucolni egy narancsot.
- Nos?
De ő zavartalanul folytatta, majd jóízűen elfogyasztotta, egyik gerezdet a másik után. Végül megkérdezte a professzort:
- Milyen volt? Édes vagy savanyú?
- Honnan tudnám? Nem kóstoltam!
- Így van ez Jézussal is. Hogy mondhat Róla ilyeneket, ha még sosem találkozott Vele?

Bruno Ferrero: A jéghegy és a düne

A próbálkozás művészete

Egy régi közmondás például ezt mondja: „Rántotta készítésekor először a tojást kell feltörni”. Az is természetes, hogy váratlan konfliktusokba keveredünk. Természetes, hogy ezekben a konfliktusokban sérülések keletkeznek. A sérülések azonban elmúlnak, csak a sebhelyek maradnak meg.
Ez egy áldás. Ezek a sebhelyek egész életünkben végigkísérnek bennünket, és sokat segíthetnek nekünk. Ha bármikor ‒ kényelemből vagy bármi más okból ‒ elfog minket a kísértés, hogy visszatérjünk a múltba, elég, ha rájuk nézünk.
A sebhelyek jelzik a bilincsek nyomát, emlékeztetnek a börtön rémségeire, ezért amikor rájuk nézünk, folytatjuk az utunkat előre. (…)
Bizonyos pillanatok ismétlődnek. Gyakran találja magát szemben ugyanazokkal a problémákkal ugyanazokban a helyzetekben.
Ilyenkor elkeseredik. Úgy érzi, képtelen előrejutni az életben, hiszen rendre ugyanazok a dolgok történnek vele, amelyek korábban is megtörténtek.
„Ezen már keresztülmentem egyszer” ‒ panaszolja a szívének.
„Valóban keresztülmentél ‒ feleli a szíve. ‒ De nem léptél túl rajta.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A lakatlan sziget

Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azon imádkozott nap mint nap, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Mindennap kémlelte a horizontot, hátha meglát egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül, beletörődve sorsába, épített magának egy kis kunyhót a szigeten.
Aztán egy napon, amikor elment halászni, szörnyű dologra ért vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! Teljesen elégett, úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajótörött teljesen elkeseredett. Nemcsak hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött sorsába és épített magának egy kis zárt menedéket, az is oda lett.
„Hogy tehetted ezt velem Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan jól éreztem magam ebben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned tőlem?” – kiáltott Istenhez.
Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy hajó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra megkérdezte a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő ott van. „Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szigeten.” – felelte a kapitány.

Ne félj! Az Úr gondoskodik! Mindig. Most is.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Egy idős ember

Amikor fiatal szeminarista voltam, egyik este a betegszobába mentem (azt már nem tudom, mi¬ért). Az ápoló testvér megigazította az ott fekvő két atya takaróját, én pedig a folyosón állva figyeltem.
Mikor az első atya álla alá húzta a takarót, a beteg öregember ingerülten rámordult:
– Ne mássz az arcomba, tűnj innen!
A szegény testvér szép csendben átkullogott a másik atyához. Az idős ember hálásan fordult felé:
– Drága testvér, olyan jó vagy hozzánk! Ma éjjel, mielőtt elaludnék, elmondok egy imát külön, csak érted!
Es akkor, a sötét folyosón várakozva, egyszer csak minden világossá vált számomra. Egy napon én is a két pap egyike leszek. S hogy melyikük leszek, az most dől el. Amikor megöregszünk, a szokásaink kihangsúlyozódnak. A különcködő, bo¬garas idős emberek egész életükben különcködők, bogarasak voltak. A szent öregemberek egész életükben a szentté válást gyakorolták
Az időskor olyan, mint egy számla a bankban. A végén vesszük csak ki, amit életünk során bele-tettünk.

Bruno Ferrero: A jéghegy és a düne

Kalkuttai Szent Teréz: A legszebb a világon

A legszebb nap? A ma.
A legnagyobb akadály? A félelem.
A legkönnyebb? Tévedni.
Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés.
A legszebb szórakozás? A munka.
A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya.
A legjobb tanítók? A gyermekek.
A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni.
Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni.
A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot.
A legközönségesebb érzés? A bosszú és a gyűlölet.
A legszebb ajándék? A megértés, az együttérzés.
A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás.
A jóleső érzés? A belső béke.
A legjobb megoldás? Az optimizmus.
A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség.
A legnagyobb erő a világban? A hit.
A legszebb a világon? A SZERETET

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Légy nyitott a szeretetre!

Egy rózsa éjjel-nappal a méhekkel álmodott, de a valóságban egy sem pihent meg a szirmain.
A virág azonban tovább álmodozott. Hosszú éjszakáin elképzelte, hogy az eget ellepik a méhek, és sorra leszállnak, hogy megcsókolják őt. Így tudta kibírni másnapig, amikor a napsütésben újra kinyílt.
Egyik este megszólalt a hold, aki ismerte a rózsa magányát:
‒ Nem unod a várakozást?
‒ Talán. De folytatnom kell a küzdelmet.
‒ Miért?
‒ Mert ha nem nyílok ki, elhervadok.

Amikor úgy érezzük, hogy a magány minden szépséget elpusztít, a túlélés egyetlen módja az, ha nyitottak maradunk.

Vannak pillanatok, amikor nagyon szeretnénk segíteni annak, akit nagyon szeretünk, de nem tehetünk semmit. Vagy a körülmények nem engedik, hogy megközelítsük, vagy az illető zárkózott be annyira, hogy nem fogad el semmiféle együttérzést vagy támogatást.
Ilyenkor nem marad más, mint a szeretet. Azokban a pillanatokban, amikor minden hasztalan, szeretni akkor is tudunk, anélkül, hogy viszonzást, változást, köszönetét várnánk.
„Az idő nem változtatja meg az embert. Az akarat ereje változtatja meg az embert. A szeretet változtat meg” ‒ mondja Henry Drummond.

Olvastam az újságban egy brazíliai gyerekről, akit brutálisan bántalmaztak a szülei. Ennek következtében mozgásképtelenné vált és megnémult.
Bekerült a Hospital de Base kórházba, ahol az ápolónő mindennap azt mondta neki: „szeretlek”. Noha az orvosok biztosra vették, hogy a gyermek nem hallja meg és feleslegesen fáradozik, az ápolónő továbbra is mindennap elmondta: „Szeretlek, ne feledd.”
Három héttel később a gyermek újra tudott mozogni. Négy héttel később már beszélt és mosolygott. Az ápolónő soha nem adott interjút, és az újság nem közölte a nevét, de itt megörökítjük a történetét, hogy soha ne felejtsük el: a szeretet gyógyít.

A szeretet megváltoztat, a szeretet gyógyít. Néha azonban halálos csapdát állít, és elpusztítja azt, aki teljesen átadja magát neki.

Föl kell venni a telefont és kimondani azt a gyengéd szót, amit már régóta halogatunk. Kinyitni az ajtót, hogy beengedjük azt, akinek szüksége van a segítségünkre. Elfogadni egy állást. Otthagyni egy állást. Meghozni a döntést, amit mindig csak tologattunk. Bocsánatot kérni az elkövetett hibáért, ami nem hagy nyugodni. Kiállni a jogainkért. Számlát nyitni a helyi virágüzletben, ami sokkal fontosabb, mint az ékszerbolt. Jó hangosan hallgatni a zenét, amikor a szeretett személy távol van, és lehalkítani, amikor közel. Tudni igent mondani, de ha kell, nemet is, mert a szeretet minden energiánkat használja. Olyan sportot találni, amit kettesben is lehet űzni. Semmilyen receptet nem követni ‒ még az e bekezdésben felsoroltakat sem ‒, mert a szeretethez kreativitás kell.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

Próbatételek

Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életében, mert kimerültnek érezte magát. Úgy tűnt számára, hogy valahányszor megold egy problémát, mindig új probléma jelenik meg életében.
Édesapja szakács volt. Kézen fogta őt és elvitte a munkahelyére. Fogott három fazekat és vizet forralt bennük. Amikor forrni kezdett a víz, az egyikbe sárgarépát, a másikba tojást és a harmadikba kávészemeket rakott.
Főzés közben egyetlen szót sem szólt, csupán rámosolygott a leányára. 20 perc elteltével apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét egy csészébe.Ezután megkérdezte lányától:
‒ Kedvesem, mit látsz itt?
‒ Tojást, sárgarépát és kávét ‒ válaszolta.
Ekkor arra biztatta, hogy tapintsa meg a sárgarépát. A lány megtapintotta és érezte, hogy puha. Ekkor arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját és a lány, érezte, hogy a tojás nagyon kemény. Ekkor arra kérte őt, hogy kóstolja meg a kávét. A lány nevetve kortyintott az illatos nedűből, majd megkérdezte:
‒ Mit jelentenek mindezek, apám?
Az édesapja elmagyarázta ekkor neki, hogy mind a három elemet ugyanolyan körülmények közé helyezték: forró vízbe.
Csakhogy mindhárom elem különbözőképpen reagált erre:
A sárgarépa megpuhult és törékennyé vált.
A tojások erősen megkeményedtek.
Ellenben a kávé, megváltoztatta a vizet.
‒ Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? ‒ kérdezte lányától az apa.
Amikor a mostoha körülmények kopognak ajtódon, te hogyan válaszolsz erre?
Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, akit megérint a fájdalom és elveszíti keménységét?
A tojáshoz hasonlítasz, aki képlékeny szívvel és folyékony szellemmel indul, azonban egy kegyetlen esemény után, keménnyé és rugalmatlanná válik? Te kívül ugyanolyan maradtál, azonban belül megkeseredett a szíved?
Vagy, egy kávészem vagy? A kávé megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz eljut a maximális forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zamatát.

Ne hagyja magát legyőzni! Emelkedjen a nehézségek fölé és az élet akadályai csupán megfelelő alkalmat jelentsenek ahhoz, hogy kiengedje ”édes kávé zamatát”! A döntés az Ön kezében van!

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Egy idős ember (2)

Egy jól öltözött, jól szituált kilencvenkét éves idős ember úgy döntött, beköltözik az idősek otthonába.
Hetvenéves felesége nemrégiben halt meg, és már nem tudta egyedül fenntartani a házát.
A recepciónál várnia kellett néhány órát, mire végre szóltak neki, hogy elkészültek a lakrészével. Szépen faragott botjára támaszkodva, lassú léptekkel, derűsen indult a lift felé. Én kísértem őt, s közben a lakrészéről beszéltem.
– Nagyon tetszik! - mondta lelkesen, mint mikor egy kisgyerek új játékot kap.
– De uram, még nem is látta, várjon, amíg meg¬mutatom.
– Nem kell nekem azt látni – válaszolta. – Én magam döntök a boldogság mellett. Az, hogy tétszik-e a lakás, nem a díszeken vagy a bútorokon múlik, hanem azon, hogy szépnek akarom-e látni.
Én pedig szépnek akarom látni. Ezt a döntést min¬den nap meghozom, amikor felkelek.
Választhatok: egész nap a szobámban ülve a problémáimra gondolok, és arra, hogy a testem mely részei nem működnek, vagy felkelek, és há¬lát adok Istennek azokért, amelyek működnek. Minden nap ajándék, és mivel még kinyithatom a szememet, mindazzal a boldogsággal indulok neki a napomnak, amit eddigi életemben megta¬pasztalhattam.

Bruno Ferrero: A jéghegy és a düne

El tudod engedni a léggömböt?

Egy léggömb volt a kezemben, fogtam, hogy el ne szálljon. Vigyáztam rá, hisz tőled kaptam.

Néhány percnyi hallgatás után megszólaltam:
– Figyelj csak … a fájdalom is pont ilyen – mutattam a léggömbre.
– Milyen? – néztél rám kérdőn.
– …mint ez a léggömb. Ha elengedem, messzire száll, majd eltűnik… s csak az emléke marad… de nem lesz már a kezemben. A fájdalommal, haraggal is így vagyunk: nincs többé, ha egyszer elengedtük.
– És ez ennyire egyszerű?
– Nem – mosolyodtam el –, mert ragaszkodom hozzá… Nem akarom elengedni. Hiszen tőled kaptam… De később rá fogok jönni, hogy amíg fogom a zsineget, addig meggátol mindenben, ami teljes embert igényel… Addig csak az egyik kezemmel tudom megfogni a kezedet… megsimogatni az arcod… de ez csak fél. A félig-dolgok életképtelenek… És közben mozdulna a másik kéz is, de a léggömb…
Ekkor jön el a pillanat, amikor eldöntjük, melyik a fontosabb; mert a kettő egyszerre nem tud működni. Ha két kézzel akarlak téged, a zsineget el kell engednem. Én pedig szeretlek, és nem érdekel tovább a léggömb…

Ön meg tudja-e bocsájtani a vélt, valós sérelmeket? Próbálja meg! Tegye meg! És könnyebb lesz lelke, mert a léggömb elszáll.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Acélozd meg magad és menj tovább!

Einstein egy nap órát tartott egy egyetemen. Az óra kezdetén az ősz professzor a táblához lépett és elkezdte felírni a kilences szorzásokat:
1x9=7, 2x9=18, 3x9=27, 4x9=36, 5x9=45, 6x9=54, 7x9=63, 8x9=72, 9x9=81, 10x9=90
A közönség az első pillanattól fogva észrevette, hogy az első szorzást elrontotta és nagyon kinevették az idős zsenit. Néhányan össze is súgtak: "Biztosan hülyül már az öreg!"
Azonban ő megfordult és a következőt mondta:
"Tudom, miért nevetnek, de nem véletlenül rontottam el az első szorzást. Szeretnék megtanítani Önöknek egy nagyon fontos leckét: ez egy remek példa arra, hogy életük során mit fognak kapni az emberektől! Nézzék meg!
Kilenc alkalommal jó eredményt írtam fel és csak egyetlen egyszer hibáztam. Hiába voltam az esetek kilencven százalékában helyes, most mindenki csak arról az egy hibámról beszél és ezért nevetnek rajtam.
Ez tehát a lecke:
A világ sohasem fogja elismerni, amit ezerszer jól csinálsz, mindig azzal fognak bántani, amit egyszer elrontottál. De ne engedd, hogy eltérítsenek a céljaidtól! Ne hallgass a kárörvendőkre, csak acélozd meg magad és menj tovább! Nem rajtuk múlik, eléred-e a célodat!"
Hatalmas taps tört ki a teremben és nagyon sokan szégyellték el magukat.


Ne a hibát, ne a rosszat vegye észre a másikban, hanem a jót!
Gondolkozzon pozitívan, cselekedjen jószándékkal!


Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Ugorj!

Egy család az éjszaka közepén a füstjelző riasztására ébredt, és észrevette, hogy ég a ház. Az apa felszaladt az emeleti hálószobába, és ölbe kapta másfél éves kisbabáját, négyéves kisfiát pedig a kezénél fogva húzta maga után.
Már a lépcső felénél jártak, amikor a kisfiúnak eszébe jutott, hogy a maciját a hálószobában hagyta. Elengedte apja kezét, és visszaszaladt a maciért a szobába. A nagy kavarodásban és rémületben az apa nem vette észre, hogy kisfia már nincs mellette, amíg ki nem ért. Addigra a füst és a lángok elzárták az utat, és a kisfiú az emeleti szobában rekedt. Füst kavargott körülötte, köhögött, és kikiabált az ablakon: „Apa! Apa! Segíts!”
Az apja lentről felkiáltott: „Ugorj ki az ablakon, Andy! Elkaplak!”
A sötétben és a füstben a kisfiú semmit sem látott. „De apa, nem látlak!” - kiáltott.
Az apja visszakiabált: „Nem baj, fiam, én látlak! Ugorj”

Aggódik a jövője miatt? Felveszik-e az egyetemre? Megkapja, vagy elveszíti az állását? Mi lesz gyermekeivel, unokáival, ha felnőnek? Mekkora lesz, vagy lesz-e nyugdíja? Bírja-e fizetni a hitelt, a rezsit?
Fél attól, amit nem lát? Úgy tűnik, nincs kiút? Egyikünk sem látja, mi vár ránk, de Isten azt mondja, hogy bízzunk Benne, és „ugorjunk”.


Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

A halott, aki pizsamát viselt!

Egy internetes hírportálon olvasom, hogy 2004. június 10-én Tokió városában egy halott férfit találtak, pizsamában.
Eddig rendben is van, arra gondolok, hogy az emberek általában akkor halnak meg pizsamában, ha

A) álmukban érte őket a halál, ami igazi áldás;
B) vagy a családjukkal voltak, esetleg kórházban feküdtek ‒, vagyis a halál nem jött váratlanul, mindannyiuknak volt ideje hozzászokni „a rettegett”-hez, ahogy a brazil költő, Manuel Bandeira nevezte.

De a hír folytatódik: amikor meghalt, a szobájában volt. Vagyis a kórház lehetőségét ki is húzhatjuk. Marad az, hogy álmában halt meg, szenvedés nélkül, anélkül, hogy rájött volna, nem éri meg a holnapot. De van még egy lehetőség: lehet, hogy megölték. Aki ismeri Tokiót, tudja, hogy az óriási város a világ egyik legbiztonságosabb helye. Emlékszem, hogy egyszer megálltam ott a kiadóimmal, hogy együnk valamit, mielőtt folytatjuk utunkat Japán belső vidékei felé. Minden holmink szemmel látható helyen volt, az autó hátsó ülésén. Én szóltam, hogy ez nagyon veszélyes, bárki megláthatja, aki arra jár, és elviheti a ruháinkat meg az iratainkat. A kiadóm elmosolyodott, és azt mondta, ne aggódjak: egész életében egyszer sem hallott még hasonló esetről. (És valóban nem történt semmi a holminkkal, pedig egész ebéd alatt ideges voltam.)
De térjünk vissza a pizsamás halotthoz. Nem látszott rajta küzdelem vagy erőszak nyoma. A Városi Rendőrség egyik tisztje interjút adott az újságnak, és elmondta, hogy minden valószínűség szerint váratlan szívroham végzett vele. Tehát az emberölés hipotézisét is félretehetjük.
A holttestet egy építkezési vállalat dolgozói találták meg egy lebontásra váró lakóépület második emeletén. Mindez arra enged következtetni, hogy pizsamás halottunk tisztában volt vele, hogy a világ egyik legsűrűbben lakott és legdrágább városában nem talál egykönnyen lakhelyet magának, és egyszerűen úgy döntött, hogy oda költözik, ahol nem kell lakbért fizetnie.
És ekkor jön a történet tragikus része: a halott csak egy csontváz volt, pizsamában. Mellette egy nyitott újság hevert, 1984. február 20-ai dátummal. Egy szomszédos asztalon, egy másik újságon szintén ez a dátum állt.

Vagyis már húsz éve ott feküdt. És senkinek nem hiányzott.

A férfit aztán sikerült azonosítani: a lakóházat építő vállalat alkalmazottja volt, a 80-as évek elején költözött a házba, miután elvált. Alig több mint ötvenéves volt, amikor az újságot olvasva váratlanul távozott az élők sorából.
A volt felesége soha nem kereste. A nyomozók elmentek a vállalathoz, ahol dolgozott, és kiderült, hogy az az építkezés után csődöt jelentett, mivel egyetlen lakást sem sikerült eladni, ezért nem tűnt hát föl senkinek, hogy a férfi nem megy be a munkahelyére. Fölkeresték a barátait is, akik annak tudták be az eltűnését, hogy pénzt kért kölcsön, és nem tudta megadni.
A hír azzal végződik, hogy a maradványokat átadták a volt feleségnek. Amikor befejezem az olvasást, az utolsó mondat még tovább visszhangzik bennem: a volt feleség még élt, és húsz év alatt egyszer sem kereste az elvált férjét. Mi járhatott a fejében? Hogy a férfi már nem szereti, és úgy döntött, hogy örökre törli az életéből. Hogy talált magának másik nőt, és nyomtalanul eltűnt. Hogy ez az élet rendje: ha egyszer végigjártuk a válás útját, nincs értelme tovább fenntartani akármilyen kapcsolatot volt házastársunkkal, amikor a házasságnak törvényesen vége van. Elképzelem, mit érezhetett, amikor megtudta, mi történt a férfival, akivel élete nagy részét leélte.
Aztán a pizsamás halottra gondolok, a végtelen és mélységes magányára, a világmindenség ezen pontjára, amivel a világon senki sem törődött, arra a húsz hosszú évre, s hogy egyszerűen eltűnt, és nem hagyott maga után semmi nyomot. És arra a következtetésre jutok, hogy az éhezésnél, a szomjazásnál, a munkanélküliségnél, a szerelmi bánatnál, a vereségnél ‒ mindennél ‒ rosszabb, ha úgy érezzük, hogy senkit, de senkit nem érdeklünk.
Mondjunk el hát egy néma imát ezért a férfiért, és köszönjük meg neki, hogy ráébresztett minket a barátaink fontosságára.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A kis csavar

A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a hatalmas hajón. Egy nap megszólalt:
- Elég kényelmetlen helyem van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis pihenés…
A környező csavarok kétségbeesetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy lazítani akar egy kicsit.
- Megőrültél, kiscsavar? Ha elengeded a két vaslemezt, mi kettészakadunk!
A vasgerendák nem hittek a fülüknek:
- El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is!
Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón:
- A kiscsavar forgat valamit a fejében!
Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest még a gondolattól is remegni kezdett: a kiscsavar kieshet a lyukból…
A vékony és vastag vaslemezek, a hajóbordák, a vasgerendák üzenetet küldtek a kiscsavarnak:
- Nagyon kérünk, légy szíves maradj nyugodtan! Ha te lazítasz, veszélybe kerül az egész hajó, egyikünk sem fogja elérni a kikötőt! Ne tedd ezt velünk!
Ez hízelgett a kiscsavar büszkeségének. Eddig eszébe sem jutott, hogy ő mennyire fontos a többiek számára. Visszaüzente:
- Maradok, ahol vagyok! …

Higgyen benne, hogy fontos és számít, amit szívből mond, tesz családjában, környezetében!

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Tudósok

Egy neves biblia-magyarázó meghívta magához néhány kollégáját. A vendégek letelepedtek az asztal köré, amelynek a közepét egy gyönyörű virágváza foglalta el, és szenvedélyes vitába kezdtek a Biblia egyik passzusáról. Szavakon lovagoltak, leszögeztek alaptételeket, citálták a régi forrásokat, találgatásokba bocsátkoztak, összehasonlítottak, következtetéseket vontak le, hivatkoztak a történelemre, a mitológiára, a pszichológiára ...
De úgyszólván semmiben sem tudtak megegyezni.
A házigazda hirtelen félbeszakította a vitát és megkérte az egyik vendéget, hogy vegye ki a virágokat a vázából, majd módszeresen elkezdte szétszedni a csokrot.
- De hát mit művelsz?
- Megszámolom a szárakat, szétválasztom a porzókat és a bibéket, félreteszem a leveleket és a szirmokat...
- Nagyon tiszteletre méltó ez a tudományos érdeklődés, de így teljesen tönkreteszed a gyönyörű virágok szépségét!
A professzor keserűen elmosolyodott:
- Ti is pontosan ezt teszitek.

Bruno Ferrero – A pacsirta es a teknősbékák

A neheztelés ládikója

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem szívlelnek és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a ládikóba egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető személy nevével.
Egy héten keresztül ezt a ládikót a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az autójukba, az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt.
A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben... Feltűnt nekik időközben, hogy a ládikó egyre súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is.
Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt, vigyázzanak arra, nehogy az üzletekben, az autóbuszban, az étteremben, találkozón, ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp mert minden egyes hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a ládikóra. Ráadásul, a karton doboz is kellett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: nehezen cipelve súlyos terhét.
Mindannyian gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládikónak a súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal cipelt spirituális nehézség súlyát képviseli, akkor amikor gyűlöletet, irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk másoknak megbocsátva. A valóságban azonban, ez a legnagyobb szívesség, amit önmagunknak tehetünk!

Az ezüstműves

A mester a tűz előtt ült, kezében tartotta a fogóvasat, melynek végén izzott a fém. Az inas kérdezgette őt:
- Miért tartod az ezüstöt a tűzben?
- Azért, hogy minden szennyeződés kiégjen belőle, és nagyon tiszta és nagyon értékes legyen.
- De miért nézed folyamatosan?
- Azért, hogy a kellő pillanatban tudjam kivenni, akkor, amikor már nincsen benne semmi szenny, de még nem égett meg a tiszta fém a tűzben.
- És mikor van ez a megfelelő pillanat?
- Amikor meglátom benne a saját arcvonásomat.
A mester egy kicsit elhallgatott, aztán csendesen hozzáfűzte:
- Tudod, ugyanígy van velünk a jó Isten is. Csak addig hagy bennünket a földi élet tisztító tüzében, amíg meg nem látja bennünk saját arcvonásait. Egy pillanattal sem tovább.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Valaki Marokkóból

Jött valaki Marokkóból, és elmesélt egy furcsa történetet arról, hogy miként látják egyes sivatagi népek az eredendő bűnt.
Éva az Édenkertben sétált, amikor odament hozzá a kígyó.
‒ Edd meg ezt az almát ‒ mondta a kígyó.
Éva Isten tiltásának meghajolva visszautasította.
‒ Edd meg ezt az almát ‒ erősködött a kígyó ‒, hogy szépnek találjon az embered.
‒ Nincs nekem arra szükségem ‒ felelte Éva. ‒ Hiszen nincs rajtam kívül más nője.
A kígyó nevetett.
‒ Dehogy nincs.
És mivel Éva nem hitt neki, fölvitte egy dombra, ahol egy kút állt.
‒ Itt van, ebben a barlangban. Ádám itt bújtatta el.
Éva a kút fölé hajolt, és a víz tükrében megpillantott egy szép nőt. Azonnal megette az almát, amit a kígyó felkínált neki.
Ez a marokkói törzs úgy tartja, hogy mindenki visszatérhet a Paradicsomba, aki fölismeri a saját tükörképét a kútban, és aki nem fél önmagától.

Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

A mosoly

Antoine de Saint-Exupéry a spanyol polgárháborúban is részt vett a köztársaságiak oldalán. Ez az időszak ihlette „A mosoly” (Le sourire) című elbeszélését. A történet szerint ellenséges fogságba esett, és börtönbe zárták. Őrei rideg tekintetéből és a durva bánásmódból biztosra vette, hogy másnap kivégzik. Így gondolkodott az író:

Nem volt kétséges, hogy halálra szánnak. Remegtem az idegességtől.
A zsebeimben kutattam, hátha maradt valahol egy cigaretta a motozás után. Találtam is egyet, de reszkető ujjammal alig tudtam az ajkamhoz emelni. Ekkor ráeszméltem, hogy gyufám sincs, elvették tőlem.
Cellám rácsán át az őrre néztem. Ügyet sem vetett rám. Végtére is ki törődik egy senkivel, egy hullajelölttel? Spanyolul kiszóltam neki:
- Nem tudna tüzet adni, kérem?
Felém pillantott, vállat vont, és odajött, hogy meggyújtsa a cigarettámat.
Eközben a tekintetünk óhatatlanul találkozott. Ebben a pillanatban elmosolyodtam.
Nem tudom miért tettem. Talán az idegességem miatt, talán azért, mert amikor testközelbe kerülünk valakivel, nehéz megállni a mosolygást. Akárhogy is, mosolyogtam. Ebben a másodpercben mintha egy szikra húzott volna ívet a két szív, a két emberi lélek között. Nyilván önkéntelenül az őr is viszonozta mosolyomat a rácson túlról. Már felparázslott a cigarettám, de ő ott maradt a közelemben, egyenesen a szemembe nézett, és egyre mosolygott.
Én is tovább mosolyogtam, most már abban a tudatban, hogy nem egyszerűen egy börtönőrt, hanem egy embert látok magam előtt. A tekintete mintha új távlatokat nyert volna.
- Van gyermeke? - kérdezte.
- Igen, nézze - vettem elő a tárcámat, és idegesen kotorásztam benne a családi fotók után. Ő is előhúzta gyerekei képét, és arról beszélt, milyen jövőt tervez nekik. A szemem megtelt könnyel. Elmondtam neki mennyire félek, hogy nem láthatom többé viszont a családomat, nem láthatom felnőni a gyermekeimet. Az ő szemébe is könnyek szöktek.
Hirtelen egy szó nélkül kinyitotta a zárka ajtaját, és némán kiengedett. Kivezetett az épületből, nesztelenül a kertek alatt, kikísért a városból.
A település szélén elengedett, s továbbra is szótlanul, sarkon fordult és otthagyott.

Egy mosoly mentette meg az életemet.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Elmarad a cirkusz

Egyszer, még kamasz koromban, apámmal cirkuszjegyért álltunk sorba.
Végül már csak egyetlen család volt köztünk és a pénztárablak között. Az a család mély benyomást tett rám. Nyolc gyerek szorongott a sorban, egyik sem látszott többnek tizenkét évesnél. Lerítt róluk, hogy nem dúskálnak. A ruhájuk olcsó, de tiszta. Jól nevelten vártak a sorukra, kettesével kézen fogva álltak a szüleik mögött. Izgatottan suttogtak a bohócokról, elefántok és más, aznap este műsorra kerülő látványosságokról. Érezhetően soha nem jártak még cirkuszban. Ez az este fiatal életük fénypontjának ígérkezett.

Az apa meg az anya vezette a kis csapatot, keblük dagadt a büszkeségtől.
Az asszony fogta a férje kezét, felnézve rá, mintha azt mondaná: „Te vagy az én ezüstpáncélos lovagom”. A férfi mosolyogva sütkérezett a dicsfényben, a tekintete visszatükrözte felesége néma lelkesedését.
A pénztárosnő megkérdezte, hány jegyet kérnek.
– Nyolc gyerek-, és két felnőttjegyet legyen szíves – mondta az apa –, hogy elvihessem cirkuszba az egész családomat.
A jegyár hallatán az asszony eleresztette férje kezét, lehorgasztotta a fejét, a férfi ajka remegni kezdett.
– Mennyit mondott? – hajolt kissé közelebb.
A pénztárosnő megismételte az összeget. Nem volt náluk annyi. Hogyan közölhette volna az apa nyolc csemetéjével, hogy nincs elég pénze a cirkuszra? A körülmények láttán apám a zsebébe nyúlt, előhúzott egy húszdollárost, és leejtette a földre. (Tudni kell, hogy semmiféle értelemben nem számítottunk tehetősnek!) Lehajolt, felvette a bankjegyet és megkocogtatta a férfi vállát.

– Elnézést uram, ez a zsebéből esett ki. A férfi pontosan tudta, mi történt. Eszébe se jutott volna kérni, az önkéntes segítséget mégis elfogadta kétségbeejtően szorult helyzetében. Mélyen apám szemébe nézett, két kezébe fogta apám jobbját, megmarkolta a húszast, s egy könnycsepp gördült le arcán:
– Köszönöm, kedves uram. Ez rengeteget jelent nekünk.
Visszaballagtunk az autónkhoz, és hazahajtottunk. Aznap este számunkra elmaradt a cirkusz, mégsem éreztük úgy, hogy lemaradtunk volna valamiről.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő

Ajándékozzon időt!

Egy fiatal asszony üldögélt egy padon a játszótéren. Mellette egy harmincöt év körüli férfi.
– Az ott az én fiam! – mutatott az asszony büszkén egy piros pulóveres kisfiúra, aki éppen a csúszdán csúszott lefelé.
– Remek kis fickónak tűnik – mosolyodott el a férfi. – Az enyém ott ül a hintán, kék felsőben – tette hozzá.
Majd az órájára nézett és odakiáltott a gyereknek:
– Kisfiam, mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy indulunk?
A gyermek rögtön rimánkodni kezdett:
– Apa, csak még öt percet maradjunk kérlek!
A férfi elmosolyodott, bólintott és a kis legény lelkesen hintázott tovább.
Eltelt a néhány perc, és a férfi felállt a padról.
– Na, most már mehetünk?
A kisfiú megint rimánkodni kezdett: – Apu, csak öt perc! Csak annyit maradjunk még kérlek!
A férfi megint mosolygott és bólintott.
– Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka! – szólalt meg a padon ülő asszony elismerően.
A férfi hosszasan maga elé nézett, aztán így válaszolt:
– Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részeg sofőr. Itt történt a közelben, néhány utcányira innen… Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még öt percet vele… Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. Ő most azt hiszi, hogy kapott még öt percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még öt percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten és boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek.

Laudetur Kiadó - Heti Lélekemelő   

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax:+40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI