Történet a léleknek

A magányos parázs Pozitív életszemlélet
A második esély A ceruza története
A Jézus által kapott ajándék A megbocsátás
Az imádságról A könyörülő Isten
Rájöttem, mennyi mindent tehetek még másokért A Szűzanya
Az órásműhelyben Én Krisztussal vagyok
Ha Isten nem bocsátana meg, akkor a világ nem létezne Megmutatom a Szentháromságot
Csak egy érintés A saját kereszt
Az öreg néni Kinek kell ez a húszdolláros?
Dzsingisz kán és a sas A jótettekről
A remény A legnagyobb ár
Pandóra szelencéje Uram! Önnek le kell térdelnie!
Mire jó egy kis ezüst? Ki beszélhet?
A próbálkozás művészete A lakatlan sziget
Egy idős ember Kalkuttai Szent Teréz: A legszebb a világon
Légy nyitott a szeretetre! Próbatételek
Egy idős ember (2) El tudod engedni a léggömböt?
Acélozd meg magad és menj tovább! Ugorj!
A halott, aki pizsamát viselt! A kis csavar
Tudósok A neheztelés ládikója
Az ezüstműves Valaki Marokkóból
A mosoly Elmarad a cirkusz
Ajándékozzon időt! Mire való a csönd?
A kritikát kezd önmagadban A sziget
Tehetek valamit Önért? Megbántás
A szeretet elhatározás Rágalom
A televízió A szeretet: látásmód-váltás
Önzetlenség Csak a szeretet győzi le a gyűlöletet
Az Úr nem hagyja el! Tengeri csillagok
Ez a kötőjel az ön életében Testvéreink táplálása
A számla Odaadó szeretet
Hogy lehet benne az egész a részben – Oltáriszentség Az édesanya teremtése
Amikor Isten jobban tudja Szent Ágoston: A Szentháromság titka
Hol van a határa a keresztyénségnek? A Gondviselésről
Szeretni, amit csinálok A kőfaragó
Kavicsok a vízben Köztetek áll az, akit nem ismertek
Mi az én kincsem? Isten léte
Isten címe Isten mindig megbocsájt
Az ön lámpása mindig világít? Ők a barátaim
Jónak lenni Akinek kincs van a birtokában
Ez a ház a tiéd Család
Péter, a katona „A nyolcadik nap”
Önközpontúság Ölelés
Amikor a tégla visszaüt A kövek gyémánttá válhatnak
Hogyan kezdj a munkához Híd az emberek között
Emlék Most már tudom, miért kellett megtenned!
A gyermek által A krétai csodás kút
IX. Szent Lajos és a keresztelőkápolna Szereti a szenvedő embereket
Meg kell menteni Ágotát Katolikus vagyok
Van varázsládája? És mi van benne? Húzd ki a rossz hajtást!
Változtass, amíg nem késő A híd neve: megbocsátás
A makacs túrázó Milyen “szemüveget” szokott hordani?
Amibe kapaszkodhat A kötéltáncos
Ami éltet, az az irgalmasság Hivatás
A tüskék Isten nélkül semmit sem tehetek
A doberdói rózsafüzér A Lélek
Akinek az ajándékaira szükségünk van Mondd mami, te érted?
A bohóc Szókratész hármas szűrője
A lelkiismeret szava Példa
Én melyik búzaszem vagyok? A lovak
Én vagyok az út, az igazság és az élet! A szép szeretet
Hitelesség Én-kép
Közösség A szeretet
Önnek ki jelenti a világot? A kis hittérítő
Szellemesség Nem élhetünk az Úr napja nélkül
Válaszd a világosságot! Elfogadás
A szent Észrevenni a másik embert
Krisztust látni a felebarátban Ami az orvos bánata, az a nagyszülő öröme
A szavak jelentése A szeretet átalakító ereje
Felkészülten Várakozás
Választás Kedves Szeretteim!
Nem vásárolható Zsákutca
Rágalom Minden rajtad múlik!
A vas a tűzben Krisztusra tekinteni
Vegye fel keresztjét Két ministránségő gyertyával az utcán
Joni Eareckson Mire való a csönd?
Mibe kerül neked a hited? Vágyódás Isten után
Idős pár a pályaudvaron Isten gondoskodik rólunk
El nem némuló harangok Társ a szenvedésben
Halálos vírus A keresztény erőssége
Felismerni mindenben Isten jóságát Az Isten szava
Papság Kincset találni
Tisztítótűz Krisztus feltámadt!
Szentlélek A Szentháromság
Én jól tudom, ki ő Imádkozni jöttem
Jelen lenni. Teljesen Gyakorlás
Imádkozzál és dolgozzál! Isten rossz telefonos beszélgetőpartner
Sértés Szűzanya
Ő a testvérem Bizalom a tanulásban
Egymásnak testvérei Bátorító szavak
Helyünk a világmindenségben Megbocsátás
Isten a Szentíráson keresztül válaszol A mennyország kulcsa
Rózsafüzér Rózsafüzér – 2
Most és halálunk óráján! Az idő
Az idő (2) Isten mindenütt lát
A mérleg Boldog vagy?
Mária Alázat
A varázslatos szavak Tiszteletteljes szavak
Vakság Új év, új lehetőségek
Krisztust ismerni Az ország legbecsületesebb gyermeke
A Biblia a halottas ágyon A felajánlás
Miért jött el a Megváltó a világba? Az egyházat Jézus Krisztus tartja fenn
9 atléta a győzelem helyett ezt választotta Önmegtagadás
Az ember örök célja Isten megbocsát a bűnösnek?
Áldozat A széttört kenyér
Nézz fel a csillagokra Az irgalom
Túlélés A pásztor titka
Görögül beszélni Kinek ajándékozok?
A nyitott ajtó Az egyetlen dolog
A vakok és az elefánt A kéz
Kinek kértem azt a követ? Jézus az Üdvözítő
Találkozni Jézussal A méreg
Sátáni konferencia A három fiú és a gyémánt
A helyszínen kiengesztelődtem vele A szentáldozás hatása
A pápista Kísértés
Testvéri megbocsátás Csak a nevem keresztény
Állampolgárságodról van szó! A tisztelet
Az édesanya Miért tiszteljük Máriát?
A Madonna-kép mint tükör Egy Üdvözlégy
Eucharisztia A sürgős levél
A betűk a három tökben Hol van a mennyország
A napóra A falevél meséje a csodáról, a hitről
A három öregember Az üres csupor
Az ezüstpénzek a legkisebb cipóban Mennyország és pokol
Pap és anyja Hatásos levél
Gonosz szellemek réme Az orvosok atyja
Böjt Isten arcképe
Semmi gond Szent Józsefnek nem ott van a helye
Erő a szenvedéshez Tiszta szívvel
Hatalmas Krisztus-szobor A természet csodája
Csak egy percig nézi A hivatás fájából van faragva
Az édesanyai szeretet Aprópénzre váltott szeretet
A legjobb magok A fa, három gyertya, az emberi család
Az ezüstpénzek a legkisebb cipóban Szóval és példával
Az írás Ne ölelj meg!
Tűzvész után A só tanítása
Miért járunk templomba? A méreg
Próbáljátok meg nem a hibákat felsorolni A megégett kenyér
Emeld az adagot! Egy szál virág
Szeretsz engem, vagy nem szeretsz? ! Honnan ismerik fel az emberek, hogy keresztények vagyunk?
Egy nagy szerelem Vagyok, mert vagyunk
A nagy kő A kerítés
A két magzat Varázskavicsok
Az inga Két mag
A jelzőlámpa Valakitől, aki szeret téged
Egymásra szánt idő A baleset
Az ígéret Le vagy be
Mire jó a bibliaolvasás? Mennyi választ el?
A nyolcadik nap (2) A boldogság titka
A példa Az emberek azok, amit meglátunk bennük
Mi Atyánk Jöjjön el a Te országod
Legyen meg a te akaratod Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
Feltámadás Szeretném , ha csak Jézust vennéd észre
A helyes irány Jót tenni
A kakas és a gyémánt Miről szólt a prédikáció?
Akinek a szava számított Hol kezdődik az ima?
Szerelmeslevél Két zsebkendő
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax:+40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI