Szentháromság

A Nepomuki Szent János-oltár melletti Szentháromság-oltár viszonylag sokszor szerepel a forrásokban. A Historia Domus egyik bejegyzése szerint, amikor a helyi Szentháromság Társulat oltárt akart emelni névadója tiszteletére, Károlyi Antal gróf ezt csak azzal a feltétellel engedélyezte, ha ugyanattól a festőtől rendelik meg, akitől a többi oltárkép is származott. A társulat eleget tett a gróf óhajának, s amikor 1780 májusában megérkezett az oltárkép, az árát saját pénztárából fedezte. A rendház krónikája a Szentháromság-oltár későbbi sorsáról is tudósít. Megtudjuk, hogy miután II. József feloszlatta a társulatot, és elrendelte vagyonának elárverezését, az oltárkép is árverésre került, azonban a közösség gyűjtést szervezett, és 40 forintért visszavásárolta a festményt.
A kép középtengelyében a Földgolyón ülő Atya és a felhőkön trónoló Fiú, fejük fölött pedig a Szentlélekre utaló galamb jelenik meg. Alakjukat angyalok és kövérkés puttók serege veszi körül, egyikük keresztet visz.

Dr. Bara Júlia

A festmény restaurálására 2022. tavaszán-nyarán kerül sor.
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI