A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
Nagykárolyi Főesperesség

Nagykárolyi I. esperesi kerület