Bemutatkozás


Ilyés Csaba

plébános, főesperes

* Mezőpetri, 1974. augusztus 29.

Papszentelés: Mezőpetri, 1999. július 4.

Püspöki titkár:

1999-2003 Szatmári Római Katolikus Püspökség

Segédlelkész:

1999-2004 Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia

Plébános:

2004-2008 Szamosdara-Pusztadaróc

2008-2013 Túrterebes, ugocsai esperes

2013- Nagykároly, Kalazanci Szent József plébánia, nagykárolyi főesperes 

Simon Attila

spirituális

* Kökényesd, 1980. február 18.

Papszentelés: Szatmárnémeti, 2005. június 25.

Segédlelkész:

2005-2006 Szatmárnémeti Székesegyház,

2006-2007 Mariasaal (Ausztria)

2007-2008 Malta (Ausztria)

I.h. lelkész:

2008-2013 Szamosdara-Pusztadaróc

Spirituális:

2013- Nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont 


Vachter Kinga

plébániai titkárnő

plebania@kalazanci.ro

Akkerman Judit

főesperességi titkárnő

foesperesseg@kalazanci.ro


Récsei József

kántor

Visnyai Csaba

karnagy


Horila Mária

sekrestyés

Fleisz Erika

szakácsnő

Egyháztanács

Felső sor balról jobbra: Visnyai Csaba karnagy, Dr. Orbán Péter, Benze Zsolt, Czumbil István
Középső sor balról jobbra:
Tóth Zoltán, Balogh András, Preg Tibor, Hauler László, Puskás Mihály, Marian Ervin
Alsó sor balról jobbra:
Vachter Kinga plébániai titkárnő, Oláh Mónika, Kocsis Levente, Ilyés Csaba főesperes-plébános, Simon Attila spirituális, Poósz Ferenc főgondnok, Pap-Czier Levente

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 403 183 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI