A nap szentje

 


(forrás: http://katolikus.hu/szentek/)

Január Február Március
Április Május Június
Július Augusztus Szeptember
Október  November December

Január 1. –  ISTEN ANYJA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
RUSPEI FULGENTIUS egyházatya

Január 2. –  NAGY SZENT VAZUL egyháztanító
NAZIANZI SZENT GERGELY egyháztanító
ALEXANDRIAI SZENT MAKARIOSZ szerzetes, pap

Január 3. –  PÁRIZSI SZENT GENOVÉVA szűz

Január 5. –  OSZLOPOS SZENT SIMEON szerzetes

Január 7. –  PENNAFORTI SZENT RAJMUND
ANTIOCHIAI SZENT LUKIÁNOSZ (LUCIUS) egyházatya, vértanú

Január 8. –  CHOZIBAI SZENT GYÖRGY szerzetes

Január 11. –  SZENT TEODÓZIOSZ apát

Január 12. –  PUCCI SZENT ANTAL szervita, pap
BISCOP SZENT BENEDEK bencés apát

Január 13. –  POITIERS-I SZENT HILARIUS püspök, egyházatya

Január 15. –  REMETE SZENT PÁL
EGYIPTOMI SZENT MAKARIOSZ szerzetes, pap

Január 16. –  CAPPENBERGI SZENT GOTTFRIED premontrei szerzetes

Január 17. –  REMETE SZENT ANTAL

Január 18. –  ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT szűz

Január 19. –  NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes

Január 20. –  BOLDOG ÖZSÉB rendalapító
SZENT SEBESTYÉN vértanú
SZENT FÁBIÁN pápa
NAGY SZENT EUTHÜMIOSZ szerzetes, pap

Január 21. –  SZENT ÁGNES vértanú
PÁVIAI SZENT EPIFÁNIUSZ püspök
SZENT FRUCTUOSUS, AUGURIUS és EULOGIUS vértanúk

Január 22. –  SZENT VINCE diakónus
PALLOTTI SZENT VINCE pap
BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ orvos, családapa

Január 23. –  WARD MÁRIA rendalapító
LY ANDRÁS pap

Január 24. – SZALÉZI SZENT FERENC püspök

Január 25. –  SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE

Január 26. –  SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ
SZENT PAULA özvegy

Január 27. –  MERICI SZENT ANGÉLA szűz, nevelő

Január 28. –  AQUINÓI SZENT TAMÁS egyháztanító
LU SZENT JEROMOS vértanú
NOLASZKÓI SZENT PÉTER rendalapító

Január 30. –  SZENT BATHILDIS özvegy

Január 31. – BOSCO SZENT JÁNOS rendalapító, pap


Február 1. – SZENT PIONIOSZ vértanú

Február 2. – URUNK BEMUTATÁSA – Gyertyaszentelő Boldogasszony
BOLDOG VÉNARD JÁNOS-TEOFÁN misszionárius, vértanú

Február 3. – SZENT BALÁZS püspök
SZENT OSZKÁR

Február 4. – BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát

Február 5. – SZENT ÁGOTA

Február 6. – SZENT DOROTTYA szűz, vértanú
JAPÁN VÉRTANÚK: MIKI SZENT PÁL és TÁRSAI
SZENT AMAND püspök

Február 7. – BOLDOG IX. PIUSZ pápa

Február 8. – EMILIÁNI SZENT JEROMOS

Február 9. – SZENT APOLLÓNIA szűz, vértanú

Február 10. – SZENT SKOLASZTIKA

Február 11. – A LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZENT CAEDMON szerzetes

Február 12. – ANIANEI SZENT BENEDEK bencés apát

Február 13. – RICCI SZENT KATALIN domonkos apáca

Február 14. – SZENT CIRILL és SZENT METÓD
QUERFURTI SZENT BRÚNÓ-BONIFÁC érsek, vértanú

Február 15. – LINDISFARNEI SZENT KÁLMÁN bencés apát
BOLDOG SZÁSZ JORDÁN domonkos rendfőnök

Február 17. – A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJA

Február 20. – SZENT FERENC és JÁCINTA fatimai látnokok
SZENT SAHDOSZT (SZADOTH) püspök, vértanú
ROMANÇON SZENT BÉNILDE iskolatestvér

Február 21. – DAMJÁNI SZENT PÉTER

Február 22. – SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
CORTONAI SZENT MARGIT ferences nővér

Február 23. – SZENT POLIKÁRP

Február 24. – SZENT MÁTYÁS apostol
SZENT MONTANUS, LUCIUS és TÁRSAIK, vértanúk

Február 27. – GORZEI SZENT JÁNOS bencés apát
SEVILLAI SZENT LEANDER püspök
BOLDOG CHAPDELAINE ÁGOSTON és TÁRSAI vértanúk


Március 2. – BOLDOG SUSO (SEUSE) HENRIK domonkos pap
LICHFIELDI SZENT CHAD püspök

Március 3. – SZENT KUNIGUNDA császárné

Március 4. – BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN püspök
SZENT KÁZMÉR

Március 5. – SZENT KIERAN püspök

Március 7. – SZENT PERPETUA és SZENT FELICITAS

Március 8. – ISTENES SZENT JÁNOS
SZENT FAUSTINO MÍGUEZ GONZÁLEZ piarista

Március 9. – NISSZAI SZENT GERGELY egyházatya
RÓMAI SZENT FRANCISKA

Március 10. – SZEBASZTEI NEGYVEN SZENT VÉRTANÚ
OGILVIE SZENT JÁNOS jezsuita vértanú

Március 11. – CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök, vértanú

Március 12. – SZENT MAXIMILIÁN vértanú

Március 13. – SZENT EUFRÁZIA (EUPRAXIA) szűz

Március 14. – SZENT MATILD királyné

Március 15. – HOFBAUER SZENT KELEMEN MÁRIA redemptorista, pap
MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító

Március 16. – KÖLNI SZENT HERIBERT érsek

Március 17. – SZENT PATRIK
BOLDOG SARKANDER JÁNOS pap, vértanú

Március 18. – JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL
BOLDOG CELESTINA DONATI

Március 19. – SZENT JÓZSEF

Március 20. – BRAGAI SZENT MÁRTON érsek
SZENT CUTHBERT püspök

Március 21. – FLÜEI SZENT MIKLÓS remete

Március 23. – MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ

Március 24. – SVÉD SZENT KATALIN apáca

Március 25. – URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – Gyümölcsoltó Boldogasszony

Március 26. –  SZENT LIUDGER missziós püspök

Március 27. –  SALZBURGI SZENT RUPERT püspök

Március 29. – SZENT ARMOGASZTÉSZ, MASZKULA ÉS SZATURUSZ hitvallók


Április 1. – GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

Április 2. – PAOLAI SZENT FERENC

Április 3. – CHICHESTERI SZENT RICHÁRD püspök
AGAPÉ, KHIONIA és EIRÉNÉ vértanúk

Április 4. – MÓR SZENT BENEDEK szerzetes
SEVILLAI SZENT IZIDOR

Április 5. – FERRERI SZENT VINCE
BOLDOG HÖSS KRESZCENCIA apáca

Április 6. – BOLDOG NOTKER bencés szerzetes

Április 7. – DE LA SALLE SZENT JÁNOS
SZENT HERMANN-JÓZSEF premontrei, pap

Április 8. – BILLIART SZENT JÚLIA apáca, rendalapító

Április 11. – SZENT SZANISZLÓ
GALGANI SZENT GEMMA szűz

Április 12. – GÓT SZENT SZABBÁSZ vértanú
SZENT KARPOSZ, PAPÜLOSZ és AGATHONIKÉ vértanúk

Április 13. – SZENT HERMENEGILD vértanú
 SZENT I.  MÁRTON pápa

Április 14. – SZENT LIDVINA szűz

Április 15. – DE VEUSTER DAMJÁN JÓZSEF szerzetes, pap

Április 16. – LABRE SZENT BENEDEK-JÓZSEF zarándok
SOUBIROUS SZENT BERNADETT

Április 18. – SZENT APOLLONIUS vértanú
A MEGTESTESÜLÉSRŐL NEVEZETT BOLDOG MÁRIA kármelita nővér

Április 21. – CANTERBURY SZENT ANZELM
PARZHAMI SZENT KONRÁD kapucinus testvér
BARSZABBASZ SZENT SIMON püspök, vértanú

Április 23. – SZENT ADALBERT
BOLDOG ASSISI EGYED szerzetes

Április 24. – SZENT GYÖRGY
PELLETIER SZENT MÁRIA-EUFRÁZIA apáca, rendalapító
SIGMARINGENI SZENT FIDÉL
ANGELO ERCOLE MENNI BENEDEK

Április 25. – SZENT MÁRK evangélista

Április 26. – MÁRIA, A JÓ TANÁCS ANYJA

Április 28. – GRIGNION DE MONTFORT SZENT LAJOS-MÁRIA népmisszionárius
CHANEL SZENT PÉTER

Április 29. – SZIÉNAI SZENT KATALIN
CLUNYI SZENT HUGÓ bencés apát
COTTOLENGO SZENT JÓZSEF BENEDEK pap, rendalapító

Április 30. – SZENT V. PIUS pápa
SZENT MARIÁN és JAKAB vértanúk


Május 1. – SZENT JÓZSEF, a munkás
SZENT WALBURGA apáca

Május 2. – ALEXANDRIAI SZENT ATANÁZ
PIEROZZI SZENT ANTONIN érsek

Május 3. – SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB apostolok
A SZENT KERESZT MEGTALÁLÁSA

Május 4. – SZENT FLÓRIÁN
BOLDOG MOYË JÁNOS-MÁRTON misszionárius
BOLDOG CEFERINO vértanú

Május 5. – HILDESHEIMI SZENT GOTTHÁRD püspök

Május 7. – BOLDOG GIZELLA

Május 10. – AVILAI SZENT JÁNOS pap

Május 11. – BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA szűz és vértanú
LACONI SZENT IGNÁC kapucinus testvér
DI GIROLAMO SZENT FERENC jezsuita, pap

Május 12. – SZENT NEREUS és SZENT ACHILLEUS
SZENT PONGRÁC

Május 13. – A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
HALLGATAG SZENT JÁNOS püspök, remete
FOURNET SZENT ANDRÁS-HUBERT

Május 14. – IDŐSEBB SZENT PAKHOMIOSZ szerzetes

Május 16. – NEPOMUKI SZENT JÁNOS

Május 17. – BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS püspök és vértanú

Május 18. – SZENT I. JÁNOS pápa
CANTALICEI SZENT FÉLIX kapucinus testvér

Május 19. – SZENT V. CELESZTIN pápa
SZENT DUNSTAN püspök

Május 20. – SZIÉNAI SZENT BERNARDIN

Május 21. – MAGALLÁN SZENT KRISTÓF áldozópap és TÁRSAI, mexikói vértanúk

Május 22. – CASCIAI SZENT RITA
VEDRUNAI SZENT JOAKIMA özvegy, rendalapító

Május 23. – BOLDOG APOR VILMOS püspök és vértanú

Május 24. – SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE

Május 25. – SZENT VII. GERGELY pápa
PAZZI SZENT MÁRIA MAGDOLNA
SZENT BÉDA VENERABILIS
BARAT SZENT MAGDOLNA-ZSÓFIA rendalapító, apáca

Május 26. – NÉRI SZENT FÜLÖP

Május 27. – CANTERBURY SZENT ÁGOSTON

Május 29. – SZENT VI. PÁL pápa

Május 30. – SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE
SZENT JOHANNA – JEANNE D'ARC
SZENT III. FERDINÁND király
BOLDOG OTTO NEURURER


Június 1. – SZENT JUSZTIN
SZENT PAMPHILOSZ és TÁRSAI vértanúk

Június 2. – SZENT MARCELLIN és SZENT PÉTER

Június 3. – UGANDAI VÉRTANÚK: LWANGA SZENT KÁROLY és TÁRSAI
BOLDOG SANZ PÉTER püspök, vértanú

Június 5. – SZENT BONIFÁC

Június 6. – MAGDEBURGI SZENT NORBERT

Június 7. – SZENT BERTALANRÓL NEVEZETT SZENT ANNA kármelita apáca

Június 8. – PRÁGAI SZENT ÁGNES

Június 9. – SZENT KOLUMBA bencés apát
SZÍR SZENT EFRÉM

Június 11. – SZENT BARNABÁS apostol

Június 13. – PADOVAI SZENT ANTAL

Június 15. – ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN

Június 16. – RÉGIS SZENT FERENC-JÁNOS jezsuita

Június 19. – SZENT ROMUÁLD

Június 20. – MAGDEBURGI SZENT ADALBERT püspök
BOLDOG EBNER MARGIT domonkos apáca

Június 21. – GONZAGA SZENT ALAJOS

Június 22. – FISHER SZENT JÁNOS
MORUS SZENT TAMÁS
NOLAI SZENT PAULINUS
SALZBURGI SZENT EBERHARD érsek

Június 23. – OIGNIES-I (WILLENBROECKI) SZENT MÁRIA szűz
CAFASSO SZENT JÓZSEF pap

Június 24. – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS születése

Június 25. – BOLDOG MONTAUI DOROTTYA reklúza

Június 26. – CHIGNINI SZENT ANTELMUS karthauzi, püspök

Június 27. – SZENT LÁSZLÓ király
ALEXANDRIAI SZENT CIRILL

Június 28. – SZENT IRÉNEUSZ

Június 29. – SZENT PÉTER apostol
SZENT PÁL apostol

Június 30. – A RÓMAI EGYHÁZ ELSŐ SZENT VÉRTANÚI


Július 1. – BAMBERGI SZENT OTTÓ érsek

Július 2. – SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL – Sarlós Boldogasszony
SZENT KONON vértanú

Július 3. – SZENT TAMÁS apostol
BOLDOG RAJMUNDUS LULLUS misszionárius

Július 4. – PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET
AUGSBURGI SZENT ULRIK püspök

Július 5. – ZACCARIA SZENT ANTAL MÁRIA
ATHOSZ-HEGYI SZENT ATANÁZ szerzetes
HIRSAUI BOLDOG VILMOS bencés apát

Július 6. – GORETTI SZENT MÁRIA

Július 7. – SZENT WILLIBALD püspök és SZENT WUNIBALD bencés apát

Július 8. – SZENT III. JENŐ pápa
SZENT KILIÁN püspök

Július 9. – GIULIANI SZENT VERONIKA kapucinus apáca
ZHAO RONG SZENT ÁGOSTON áldozópap és TÁRSAI, kínai vértanúk

Július 10. – SVÉD SZENT ERIK vértanú
DÁNIAI SZENT KANUT (KNUD) vértanú
NORVÉGIAI SZENT OLAF (OLAV) vértanú
PECSERSZKI SZENT ANTAL és SZENT TEODÓZ szerzetesek
DAMASZKUSZI BOLDOG VÉRTANÚK

Július 11. – NURSIAI SZENT BENEDEK
BOLDOG MANGIN LEÓ-IGNÁC és TÁRSAI vértanúk

Július 12. – GUALBERT SZENT JÁNOS rendalapító

Július 13. – SZENT II. HENRIK

Július 14. – LELLISI SZENT KAMILL
SOLANÓ SZENT FERENC ferences misszionárius

Július 15. – PIRROTTI SZENT POMPILIUS piarista
SZENT BONAVENTURA
KIJEVI SZENT VLADIMIR hitvalló
BOLDOG JAVOUHEY ANNA-MÁRIA apáca, rendalapító

Július 16. – KÁRMEL-HEGYI BOLDOGASSZONY

Július 17. – SZENT ANDRÁS és SZENT BENEDEK
POSTEL SZENT MÁRIA-MAGDOLNA rendalapító, apáca
SZENT SPERATUS és TÁRSAI vértanúk

Július 18. – SZENT HEDVIG királynő

Július 19. – FIATALABB SZENT MAKRINA szűz

Július 20. – SZENT APOLLINARIS püspök és vértanú
ANTIÓCHIAI SZENT MARGIT szűz, vértanú

Július 21. – BRINDISI SZENT LŐRINC
BOLDOG BÉNA HERMANN bencés szerzetes

Július 22. – SZENT MÁRIA MAGDOLNA

Július 23. – SVÉD SZENT BRIGITTA
SZENT CASSIANUS (JÁNOS) apát

Július 24. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA
SZENT KRISTÓF
SZENT BORISZ és GLEB vértanúk
BOLDOG COMPIÈGNE-I KÁRMELITA APÁCÁK vértanúk

Július 25. – SZENT JAKAB apostol

Július 26. – SZENT ANNA és SZENT JOACHIM

Július 27. – SZENT CHARBEL MAKHLOUF áldozópap
OHRIDAI SZENT KELEMEN püspök

Július 29. – SZENT MÁRTA
BOLDOG II. ORBÁN pápa

Július 30. – ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER

Július 31. – LOYOLAI SZENT IGNÁC rendalapító
DE JACOBIS SZENT JUSZTIN lazarista, püspök


Augusztus 1. – LIGOURI SZENT ALFONZ
SZENT ETHELWOLD püspök

Augusztus 2. – VERCELLI SZENT ÖZSÉB

Augusztus 3. – EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN pap, rendalapító

Augusztus 4. – VIANNEY SZENT JÁNOS

Augusztus 5. – HAVAS BOLDOGASSZONY
SZENT NONNA asszony

Augusztus 6 – URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Augusztus 7. – SZENT II. SIXTUS pápa
THIENEI SZENT KAJETÁN
BOLDOG AGATANGELUS és KASSZIÁN kapucinus vértanúk
SZENT POIMEN szerzetes

Augusztus 8. – SZENT DOMONKOS
PASSAUI SZENT ALTMANN püspök

Augusztus 9. – A KERESZTRŐL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) szűz és vértanú

Augusztus 10. – SZENT LŐRINC

Augusztus 11. – ASSISI SZENT KLÁRA

Augusztus 12. – CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA szerzetesnő

Augusztus 13. – BOLDOG XI. INCE pápa
BERCHMANS SZENT JÁNOS jezsuita növendék
SZENT RADELGUNDIS apáca
SZENT PONTIANUS PÁPA és SZENT HIPPOLITUS pap
ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA

Augusztus 14. – KOLBE SZENT MAXIMILIÁN

Augusztus 15. – NAGYBOLDOGASSZONY – A Boldogságos Szűz Mária mennybevétele
SZENT TARZÍCIUSZ

Augusztus 16. – SZENT RÓKUS

Augusztus 18. – SZENT ILONA

Augusztus 19. – CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT
EUDES SZENT JÁNOS

Augusztus 20. – SZENT ISTVÁN király

Augusztus 21. – SZENT X. PIUS PÁPA

Augusztus 22. – BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

Augusztus 23. – LIMAI SZENT RÓZA

Augusztus 24. – SZENT BERTALAN apostol
DE VIALAR SZENT EMÍLIA apáca, rendalapítónő

Augusztus 25. – KALAZANCI SZENT JÓZSEF rendalapító
SZENT IX. LAJOS király

Augusztus 26. – BOLDOG PERCY TAMÁS vértanú
BICHIER DES AGES SZENT JOHANNA-ERZSÉBET apáca, rendalapító

Augusztus 27. – SZENT MÓNIKA
ARLES-I SZENT CAESARIUS püspök

Augusztus 28. – SZENT ÁGOSTON püspök

Augusztus 29. – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA

Augusztus 30. – SZENT PAMMACHIUS hitvalló

Augusztus 31. – LINDISFARNEI SZENT AIDAN püspök
BOLDOG ANCINA JÁNOS JUVENÁL püspök


Szeptember 1. – SZENT EGYED apát
BOLDOG GHEBRE MIHÁLY pap

Szeptember 3. – NAGY SZENT GERGELY pápa

Szeptember 4. – PALERMÓI SZENT ROZÁLIA

Szeptember 5. – KALKUTTAI SZENT TERÉZ szűz

Szeptember 7. – SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI vértanúk

Szeptember 8. – SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE – Kisboldogasszony
SZENT KORBINIÁNUSZ püspök

Szeptember 9. – CLAVER SZENT PÉTER jezsuita misszionárius

Szeptember 11. – BOLDOG PERBOYRE JÁNOS-GÁBOR lazarista misszionárius, vértanú

Szeptember 12. – A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE

Szeptember 13. – ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS

Szeptember 14. – A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

Szeptember 15. – A FÁJDALMAS SZŰZANYA
GENOVAI SZENT KATALIN özvegy

Szeptember 16. – SZENT KORNÉL pápa
SZENT CIPRIÁN karthagói püspök
CAMPOROSSÓI SZENT FERENC MÁRIA kapucinus testvér

Szeptember 17. – BELLARMIN SZENT RÓBERT
BINGENI SZENT HILDEGÁRD bencés apátnő

Szeptember 18. – COPERTINÓI SZENT JÓZSEF minorita, pap

Szeptember 19. – SZENT JANUARIUS PÜSPÖK és TÁRSAI
DE RODAT SZENT EMÍLIA apáca, rendalapítónő

Szeptember 20. – KIM TAEGON SZENT ANDRÁS áldozópap, CSONG HASZANG SZENT PÁL ÉS TÁRSAIK koreai vértanúk

Szeptember 21. – SZENT MÁTÉ evangélista

Szeptember 22. – VILLANOVAI SZENT TAMÁS érsek
SZENT MÓR és TÁRSAI vértanúk

Szeptember 23. – PIETRELCINAI SZENT PIO áldozópap

Szeptember 24. – SZENT GELLÉRT

Szeptember 25. – RADONESZI SZENT SZERGEJ apát
SZENT CEOLFRITH bencés apát

Szeptember 26. – SZENT KOZMA és SZENT DAMJÁN
IFJABB SZENT NÍLUS (NEILOSZ) szerzetes
COUDERC SZENT TERÉZ rendalapító, apáca

Szeptember 27. – PÁLI SZENT VINCE

Szeptember 28. – SZENT VENCEL
RUIZ SZENT LŐRINC és TÁRSAI, Fülöp-szigeteki vértanúk
BOLDOG FELTREI BERNARDIN minorita
SZENT EUSZTOCHIUM szűz
SZENT LIOBA bencés apátnő

Szeptember 29. – SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL főangyalok

Szeptember 30. – SZENT JEROMOS
VILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY püspök


Október  1. – LISIEUX-I SZENT TERÉZ

Október  2. – SZENT ŐRZŐANGYALOK

Október  3. – BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD püspök és vértanú

Október  4. – ASSISI SZENT FERENC

Október  5. – SZENT FAUSTYNA KOWALSKA

Október  6. – KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

Október  7. – RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE

Október  8. – MAGYAROK NAGYASSZONYA

Október  9. – LEONARDI SZENT JÁNOS
PÁRIZSI SZENT DÉNES és TÁRSAI

Október  10. – BORGIA SZENT FERENC jezsuita generális
BERTRÁN SZENT JÁNOS LAJOS domonkos, misszionárius

Október  11. – SZENT XXIII. JÁNOS pápa
BOLDOG GRIESINGER JAKAB domonkos testvér

Október  13. – A FATIMAI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

Október  14. – SZENT I. CALLISTUS pápa

Október  15. – AVILAI SZENT TERÉZ

Október  16. – ALACOQUE SZENT MARGIT-MÁRIA
SZENT GÁL (GALLUS) misszionárius
SZILÉZIAI SZENT HEDVIG hercegnő

Október  17. – ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
BOLDOG CONTARDO FERRINI hitvalló
SZENT ZSUZSANNA (SUSANIK) vértanú asszony

Október  18. – SZENT LUKÁCS evangélista

Október  19. – KERESZTES SZENT PÁL
KANADAI VÉRTANÚK: BRÉBEUF SZENT JÁNOS és TÁRSAI
ALCANTARAI SZENT PÉTER ferences szerzetes

Október  20. – SZENT VENDEL remete
BOLDOG SOUBIRAN MÁRIA-TERÉZIA apáca, rendalapító

Október  21. – BOLDOG KÁROLY király
SZENT ORSOLYA és TÁRSNŐI vértanúk
GÁZAI SZENT HILÁRION szerzetes

Október  22. – SZENT II. JÁNOS PÁL pápa

Október  23. – KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
SZENT BOËTHIUS vértanú

Október  24. – CLARET Y CLARÁ SZENT ANTAL MÁRIA

Október  25. – SZENT MÓR

Október  28. – SZENT SIMON és SZENT JÚDÁS TÁDÉ apostolok

Október  30. – SZENT MARCELL vértanú

Október  31. – BOLDOG ROMZSA TEODÓR püspök, vértanú
REGENSBURGI SZENT WOLFGANG (FARKAS) püspök


November 1. – MINDENSZENTEK

November 2. – HALOTTAK NAPJA
ARMAGHI SZENT MALAKIÁS püspök

November 3. – PORRES SZENT MÁRTON

November 4. – BORROMEI SZENT KÁROLY

November 5. – SZENT IMRE herceg
BOLDOG KEUMURGIAN GOMIDASZ vértanú

November 7. – SZENT WILLIBRORD érsek

November 9. – A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE

November 10. – NAGY SZENT LEÓ pápa
AVELLINÓI SZENT ANDRÁS szerzetes

November 11. – TOURS-I SZENT MÁRTON

November 12. – POLOCKI SZENT JOZAFÁT
SZENT BENEDEK, IZSÁK, JÁNOS, KRISZTIÁN, MÁTÉ vértanúk

November 13. – MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK

November 15. – NAGY SZENT ALBERT

November 16. – SKÓCIAI SZENT MARGIT
HELFTAI SZENT GERTRÚD

November 17. – SZENT RÓKUS GONZÁLEZ és TÁRSAI vértanúk
AVALONI SZENT HUGÓ püspök

November 18. – SZENT PÉTER- ÉS SZENT PÁL-BAZILIKÁK FELSZENTELÉSE
CLUNYI SZENT ODÓ bencés apát
DUCHESNE SZENT FILIPPINE apáca

November 19. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET

November 21. – A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN

November 22. – SZENT CECÍLIA

November 23. – SZENT I. KELEMEN pápa
SZENT KOLUMBÁN apát

November 24. – SZENT DUNG-LAC ANDRÁS áldozópap és társai, vietnami vértanúk
BOLDOG DUFRESSE GÁBOR-TAURIN misszionárius, püspök, vértanú

November 25. – ALEXANDRIAI SZENT KATALIN szűz, vértanú

November 26. – PORTO MAURIZIÓI SZENT LÉNÁRD ferences népmisszionárius

November 27. – PIGNATELLI SZENT JÓZSEF MÁRIA jezsuita

November 30. – SZENT ANDRÁS apostol


December 1. – BOLDOG CHARLES DE FOUCAULD
BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú

December 2. – BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok

December 3. – XAVÉRI SZENT FERENC

December 4. – SZENT BORBÁLA
DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS

December 5. – MAR SZABAI SZENT SZABBÁSZ szerzetes
SZENT CRISPINA asszony, vértanú

December 6. – SZENT MIKLÓS püspök

December 7. – SZENT AMBRUS

December 8. – A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

December 9. – SZENT JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN guadalupei látnok
FOURIER SZENT PÉTER pap, rendalapító

December 11. – SZENT I. DAMAZUSZ pápa

December 12. – A GUADALUPEI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
CHANTAL SZENT FRANCISKA

December 13. – SZENT LÚCIA

December 14. – KERESZTES SZENT JÁNOS

December 15. – BOLDOG BRENNER JÁNOS vértanú, áldozópap

December 16. – SZENT ADELHEID özvegy

December 17. – SZENT OLÜMPIÁSZ özvegy

December 19. – BOLDOG V. ORBÁN pápa

December 21. – CANISIUS SZENT PÉTER

December 22. – CABRINI SZENT FRANCISKA apáca, alapítónő

December 23. – KENTY SZENT JÁNOS

December 26. – SZENT ISTVÁN diakónus

December 27. – SZENT JÁNOS apostol és evangélista
SZENT FABIOLA özvegy

December 28. – APRÓSZENTEK

December 29. – BECKET SZENT TAMÁS

December 31. – SZENT I. SZILVESZTER pápa
LABOURÉ SZENT KATALIN
IFJABB SZENT MELÁNIA özvegy
IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. – 1 Carei
Str. – 1 decembrie 1918, nr. – 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 141 986 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. – 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI