Szent László király
Alexandriai Szent Cirill
Szent Iréneusz
Szent Péter és Pál apostolok
Róma első vértanúi
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony


A szentmise olvasmányai 
A mai szentmise olvasmányai
A tegnapi szentmise olvasmányai  A holnapi szentmise olvasmányai 
A következő vasárnapi szentmise olvasmányai
A hét szentjei 
Vasárnap BOLDOG MONTAUI DOROTTYA
Hétfő CHIGNINI SZENT ANTELMUS
Kedd SZENT LÁSZLÓ király
ALEXANDRIAI SZENT CIRILL
Szerda SZENT IRÉNEUSZ
Csütörtök SZENT PÉTER apostol
SZENT PÁL apostol
Péntek A RÓMAI EGYHÁZ ELSŐ SZENT VÉRTANÚI
Szombat BAMBERGI SZENT OTTÓ
Vasárnap SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL – Sarlós Boldogasszony
SZENT KONON

Hirdetés – 2017. június 25.

A 29 éves beteg édesanya, Pfeiffer Ágota részére gyűjtenek vért. Sok vérre van szüksége. Aki szeretne segíteni, Szatmáron a Vérgyűjtő Központban – Ravensburg utca 4 – lehet vért adni. Bármilyen vércsoportot elfogad a Vérgyűjtő Központ.

Kedden, Szent László ünnepén a gencsi kápolnában du. 5 órakor búcsús szentmise van.

Szombaton a Szatmári Székesegyházban pap- és diakónusszentelés van. Az ünnepi szentmise de. 11 órakor kezdődik. Kálmándon du. 6 órakor Linzenbold Szabolcs újmiséje van.

A Tasnádszántói Római Katolikus Plébánia július 12-16 között gitártábort szervez. A tábor teljes ellátása: étkezés, szállás, tanítás 50 lejbe kerül. Bárki jelentkezhet: kezdő vagy haladó; több szinten lesz foglalkozás. Jelentkezni lehet: a következő telefonszámok egyikén: Tóth Attila Levente: 0747-931.349; Ceh Dávid: 0754-830.742; Haidrach Péter: 0752-849.519.

Az új liturgikus testtartást és a Hitvallást tartalmazó lapot hazavihetik a kedves hívek, hogy áttekinthessék az új rendelkezést.

Testtartás a liturgiában

Állunk a Kezdőének elejétől egészen az első Könyörgés végéig,
Ülünk az Olvasmány, a Válaszos zsoltár és a Szentlecke alatt ,
Állunk az Alleluja, – nagyböjtben az Evangélium előtti vers – éneklésétől az Evangélium végéig,
Ülünk a homília alatt,
Állunk a Hitvallás és Egyetemes könyörgések alatt,
Ülünk a felajánlás alatt,
Állunk a Felajánló könyörgés előtti „Imádkozzatok testvéreim …” felszólítástól a „Szent vagy, …” végéig,
Térdelünk az Eucharisztikus Ima alatt, az „Ő általa, …” végéig,
Állunk az „Ő általa, …” végétől a béke átadása válaszáig,
Térdelünk a békeköszöntés után az „Isten Báránya, …” alatt az áldozás előtti „Uram nem vagyok méltó, …” ima végéig,
Ülünk vagy térdelünk (tetszés szerint) az áldoztatás alatt, illetve amikor áldozás után szent csendet tartanak
Állunk az áldozási könyörgés és az áldás alatt,
Ülünk a hirdetés alatt,
Állunk kivonuláskor.
Történet a léleknek

A Gondviselésről

Di Girolamo Szent Ferenc mindig is misszionárius szeretett volna lenni. 1642-ben született, és Xavéri Szent Ferencről és az ázsiai mártírokról szóló történeteken nőtt föl. Mindenáron csatlakozni szeretett volna hozzájuk, és az evangéliumot hirdetni Japánban és Indiában. Amikor jezsuita elöljárói erre nemet mondtak, moroghatott volna, és otthagyhatta volna az egészet, hogy hétköznapi, beteljesületlen életet éljen.
Ferenc azonban tudta, hogy Isten őt arra hívja, hirdesse az evangéliumot a csökönyös lelkeknek, azokból pedig pont ugyanannyit talál Itáliában, mint Ázsiában.
Így aztán, ahelyett hogy azon búslakodott volna, hogy romba döntötték élete álmát, Ferenc látta, hogy Isten teljesíti vágyait – csak máshogy.
Tettvágyát és lelkesedését nem hűtötte le ez a nápolyi feladat, nem elégedett meg azokkal a lelkekkel, akik véletlenül a plébániája felé jártak. Kiment az utcákra, prédikált a börtönökben, bordélyházakban, kórházakban és kikötőkben…
Egyik éjjel a Szentlélek buzdítására kiment a néptelen utcára, és prédikált, bár senki nem volt ott. Másnap reggel egy utcalány érkezett gyónni, s kiderült: előző éjjel az ablakából hallgatta Ferenc prédikációját, és megérintette az az erő, mellyel Krisztusról beszélt.
Mivel tisztában volt azzal, hogy akiknek prédikálnia kell, valószínűleg nem képesek hosszadalmas beszédek végighallgatására, Ferenc a „minibeszédek” mestere lett, gyakran napi negyven prédikációt is mondott szerte a városban. „Egy bárány, amikor beszél, de egy oroszlán, amikor prédikál” – tartották róla a helyiek.
Negyven éven át tartó szolgálata során több ezer lelket mentett meg – talán még többet, mint ha Ázsiába utazhatott volna misszióba, ahogy eredetileg szerette volna.

Azáltal, hogy elfogadta, ami neki adatott az életben, éppen az a nagy misszionárius lett, aki mindig is szeretett volna lenni.

Kérjük bátran közbenjárását mindazokért, akik küszködnek, mert nem tudják elfogadni azt, ahogy életük alakult.

Magyar Kurír

Naptár

Plébániánk honlapjának mobilalkalmazása (Android)

A szentmisék rendje

Hétfő-péntek: 7:30 és 19:00 óra
Szombat: 8:00 óra
Vasárnap: 9:00; 11:00 és 19:00 óra

Közös rózsafüzér imádság:
Hétfő-péntek: 18:25 óra
Vasárnap: 8:15 óra

A plébánia életéből:

  • Képgaléria:


    Szeretettel várjuk egyházközségünk rendezvényeire!

  • Audió


    Tekintse meg a rendezvényeinken készült fényképeket!

  • Videó


    Nézze meg a rendezvényeinken készült hangfelvételeket!

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 403 183 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI