Hirdetés – 2016. május 29.

Kedden véget ér a májusi ájtatosság. Köszönöm szépen mindenkinek, aki az ájtatosságon részt vett. Kívánom, hogy a Szűzanya oltalmát folyamatosan megérezzék életükben.

Kedden véget érnek az idei tanévre a plébániai hittanórák. Kérem, akiknek kedden van a hittanórájuk, jöjjenek hittanórára. Szerdán már nincs plébániai hittanóra.

Pénteken Érkörtvélyesen Jézus Szíve búcsú van. Az ünnepi szentmise de. 11 órakor kezdődik.

Az elsőpéntekes betegeket – a Jézus Szíve búcsú miatt – egy nappal később: szombaton látogatom.

Jövő vasárnap Jézus Szíve búcsú van Szatmáron. A magyar nyelvű ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik a Székesegyház előtti téren. Aki busszal szeretne oda elmenni, kérem, jelentkezzen az irodában, a sekrestyében, vagy Sasvári Katalinnál. A busz vasárnap 9 órakor indul innen a templomtól, és az ára: 6 lej.

A Főpásztor körlevele a helyhatósági választásokra:
Kedves Híveim!
A közelgő helyhatósági választás előtt emlékeztetlek Mindnyájatokat, hogy a választás nemcsak jog, hanem lelkiismeretbeli kötelesség. A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza: „Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni” (vö. GS 75a). Egyházunk továbbfejlődése és népünk boldogulása szempontjából különös jelentőséggel bír a közös érdekeinkért való kiállás és ennek az egységben való megvalósítása. Önmagunk és gyermekeink jövőjét befolyásolhatjuk jó vagy rossz irányba minden egyes választáskor. Ezért senki közülünk nem mondhatja, hogy ő nem megy el szavazni, mert „úgyis mindegy”, és „mit számít az ő szavazata”.
Kérem tehát Híveimet, hogy június 5-én menjenek el szavazni, sőt buzdítsák erre a közömbösködőket is, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Lelkiismeretünkre hallgatva olyan jelöltekre szavazzunk, és olyan vezetőkben bízzunk, akik eddig is becsülettel és eredményesen képviselték közösségünk vallási, nemzeti és társadalmi érdekeit, illetve azokért akarnak dolgozni a jövőben legjobb tudásuk és képességeik szerint.
Kérem Istent, adjon bölcsességet mindnyájunknak a helyes döntéshez.

Szatmárnémeti, 2016. május 19.

† Jenő
püspök


Az Anyaszentegyház házasságokat hirdet:
Nagykárolyi születésű és lakosú ACIU VASILE, Aciu Vasile és Lupău Georgeta szülők fia házastársul óhajtja venni a nagykárolyi születésű és lakosú BREZOI BETTINÁT, Brezoi Viorel és Bihari Angéla szülők leányát. Másodszor hirdetjük őket.

Tasnádi születésű és nagykárolyi lakosú VÁRADI BALÁZS FERENC, Váradi Ferenc Károly és Csizmár Mária Magdolna szülők fia házastársul szeretné venni a nagyváradi születésű és nagykárolyi lakosú SCHREPLER BEATRIX BIANCÁT, Schrepler Ferenc és Ónucz Klára Mária szülők leányát. Másodszor hirdetjük őket.

Nagykárolyi születésű és lakosú TEMPFLI EDWARD ROLAND, Tempfli István és Nagy Julianna szülők fia házastársul kívánja venni a börvelyi születésű és lakosú NAGY BEÁTÁT, néhai Nagy József és néhai Zsigó Margit szülők leányát. Másodszor hirdetjük őket.

Történet a léleknek

 Megmutatom a Szentháromságot

Egy idős atya egyszer meglátogatta régi ismerősét, akivel éveken keresztül együtt tanított teológiát az egyetemen, de már jó ideje nem találkoztak. Nem kérdezték egymást a közben eltelt évekről, hanem rögtön teológiai kérdésekről kezdtek beszélgetni, miként a régi időkben is. Néhány kisebb jelentőségű kérdés után a Szentháromság témája került elő. A vendéglátó atya ezzel kezdte mondandóját: "Közel harminc évig tanítottam a szentháromságtant, de most belátom, hogy rosszul tanítottam, sokkal egyszerűbben kellett volna. Most megmutatom neked a Szentháromságot!" Ez a felvezetés igazán kíváncsivá tette a vendégségbe érkezőt, aki évek múltán is jól emlékezett arra, hogy mennyit beszélgettek, sőt vitatkoztak annak idején a katolikus hit ezen valóban legtitokzatosabb, legnehezebben megközelíthető igazságáról. A másik atya közben a bal kezét kissé előrenyújtva kinyitotta a tenyerét: "Ez az Atya, a mennyei Atya, az első isteni személy. Ő az, aki mindig ad, adományai megmutatkoznak a teremtésben és a gondviselésben." Aztán előrenyújtott jobb kezét maga felé húzta és ezt mondta: "Ez pedig a Fiú, a második isteni személy, aki elfogadó. Elfogadja azt, amit az Atya kér tőle és elfogadja mindazt, amit az emberek neki felajánlanak szeretettel." Vendége ekkor közbevetette: "Most aztán kíváncsian várom, hogyan mutatod meg a Szentlelket." Erre a magyarázó atya egyszerűen összekulcsolta a két kezét: "Ez pedig a Szentlélek, aki összekapcsolja, egyesíti az Atyát és a Fiút."

(c) Horváth István Sándor

Naptár

Plébániánk honlapjának mobilalkalmatása (Android)

A szentmisék rendje

Hétfő-péntek: 7:30 és 19:00 óra
Szombat: 8:00 óra
Vasárnap: 9:00; 11:00 és 19:00 óra

Közös rózsafüzér imádság:
Hétfő-péntek: 18:25 óra
Vasárnap: 8:15 és 10:15 óra

A plébánia életéből:

  • Képgaléria:


    Szeretettel várjuk egyházközségünk rendezvényeire!

  • Audió


    Tekintse meg a rendezvényeinken készült fényképeket!

  • Videó


    Nézze meg a rendezvényeinken készült hangfelvételeket!

IRODáK

Plébániai iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 12:00
hétfő és csütörtök: 17:00 - 19:00

Főesperesi iroda nyitvatártási ideje:

hétfő-péntek: 08:00 - 13:00

ELéRHETőSéGEINK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei
Str. 1 decembrie 1918, nr. 54
RO-445100 Carei

Tel/Fax: +40 261 862 149
Mobil: +40 771 403 183 Email:

plebania@kalazanci.ro

INTéZMéNYüNK

Parohia Romano Catolică Nr. 1 Carei

COD FISCAL 8024129

COD IBAN:
RO96 RNCB 0222 0969 7469 0001
BCR CAREI